Andres Reimer • 26. jaanuar 1999 kell 22:00

Eesti suurim müük peatumisohus

Riigikogu saadikud soovivad otsuse eelnõus Eesti Telekomi lülitamist strateegiliste ettevõtete nimekirja ja riigile 51% Telekomi aktsiate jätmist.

Rahvusvaheliste ekspertide grupp arutab täna Londoni börsil, kuidas edasi toimida aktsiaseltsi Eesti Telekom aktsiate avaliku müügiga, sest 23 eri fraktsioonidest riigikogu liikme esitatud seaduseelnõu seab kahtluse alla monopoolse sideettevõtte müümise valitsuse välja kuulutatud tingimustel.

Kui riigikogu kannab aktsiaseltsi Eesti Telekom riigile tähtsate ettevõtete nimekirja, ei saa aktsiate müük Vare sõnul jätkuda, sest valitsuse poolt tehtud avaliku pakkumise tingimused muutuvad ja tuleb koostada uus pakkumine.

Vare teatas eile valitsuse pressikonverentsil, et riigikogu liikmete poolt Eesti ajaloo suurima erastamisprojekti kohta tehtud ettepanek on juba loonud maailma börsidel negatiivse pretsedendi, mis kahjustab Eesti mainet. Põhjamaade pealinnades edukalt alanud müügituur sai tänaseks Londonisse jõudes tugeva pidurduse, mis viib aktsia hinda oluliselt alla.

Eelnõule alla kirjutanud riigikogu liikmed olid Vare sõnul eelnõu seletuskirjas toodud põhjendustes silmakirjalikud, soovides kas aktsiate hinda madalale ajada või mustata praegust valitsust.

«Mis puudutab eelnõu seletuskirja juriidilist poolt, siis ma keeldun kommentaaridest, sest siin kisub kohtulikuks vaidluseks,» teatas Vare.

Eile läks otsuse eelnõu seisukoha võtuks valitsusele, viimane peab edastama oma seisukoha riigikogu majanduskomisjonile. Eelnõu kohta avaldab arvamust ka komisjon, suunates ta pärast riigikogu täiskogu ette. Kõige varemalt võib eelnõu riigikogu täiskogu ette jõuda järgmise nädala lõpul.

Endel Lippmaa väitis eile, et eelnõu vastuvõtmine ei takista väljakuulutatud aktsiate avalikku müüki. Ta astus koos teiste riigikogu liikmetega Telekomi restruktureerimise ehk 46,5% aktsiate Teliale ja Sonerale andmise vastu.

Lippmaa sõnul omavad telekommunikatsiooni kontsernid Telia ja Sonera Telekomi varade frantsiisilepingul põhinevat kasutamise õigust, mis lõpeb koos Eesti Telekomi tütarfirma Eesti Telefoni kontsessioonilepinguga. Seega ei oma Telia ja Sonera Lippmaa hinnangul omanikuaktsiaid. Lippmaa käsitluses tähendab Telekomi restruktureerimine omanikuaktsiate tasuta loovutamist naabermaade riigifirmadele, mis toob eestlasetele viis miljardit krooni kahju.

«Valitsuse tehtud restruktureerimise puhul ei saa rääkida erastamisest, sest omanikuõigused kavatsetakse loovutada Rootsi ja Soome riigifirmadele,» ütles Lippmaa.

Lippmaa ütles, et kuna enamik riigikogu liikmeid soovib saada märtsikuus tagasi valitud, hääletab riigikogu valitsuse marru ajanud eelnõu poolt.

Isamaaliidu esimees Mart Laar, kes 1992. aastal Eesti Telefoni kontsessioonilepingu peaministrina kinnitas, ütles, et ka tema astub valitsuse erastamiskava vastu. «Telekomi monopol tuleks restruktureerimisega lõhkuda, mitte seda veelgi kindlustada,» ütles Laar.

Pankade esindajad ei märkinud eile seaduseelnõu otsest mõju Telekomi aktsiate müügipakkumistele, kuid keeldusid müügi andmeid avaldamast ja täpsetest kommentaaridest. «Miljonitesse ulatuv kahju võib tekkida lõpptulemusena kujuneva hinna läbi,» ütles Eero Sirendi Ühispangast.

Valitsus müüb avalikul aktsiaemissioonil ligi 36 mln aktsiat hinnaga 67--85 krooni aktsia, millest loodab teenida 2,4--3 mld krooni. Avalik müük kestab kuni 9. veebruarini.

Hetkel kuum