26. jaanuar 1999 kell 22:00

Traadita arvutivõrk annab ettevõttele vajaliku mobiilsuse

Inimesed panustavad mobiilsusele palju. Ekspertide prognooside kohaselt suureneb mobiilse arvutiside turg 1998.--2000. aastal üle 20% aastas ja murrangulisel 2000.-2001. aastal üle 40% aastas.

Ennustatakse, et mobiilsete arvutivõrkudega toimub sama plahvatuslik areng, nagu praegu GSMi vallas. Ka tavakasutajal on juba aeg muutuda mobiilseks.

Raadiovõrgud erinevad tavalisest arvutivõrgust selle poolest, et keerupaarijuhtme, koaksiaal- või optilise kaabli asemel kannab infot edasi elektromagnetlaine. WLAN (wireless local area network -- traadita arvutivõrk) täidab traditsioonilisi arvutivõrgu funtsioone, nagu faili ülekanne, printerite ja võrguketaste jagamine, elektronpost, andmebaasidele ligipääs.

WLAN jaguneb järgmisteks liikideks:

- peer-to-peer ehk kahe seadme vaheline võrk, näiteks ühe arvuti ühendamine teisega, arvuti ja võrguseadme ühendamine, printeri ja võrguseadme ühendamine

- point-to-point bridges- ehk hoonesisesed võrgusillad, mis ühendavad erinevaid võrguosasid samas hoones

- building-to-building bridges ehk hoonetevahelised sillad mitut hoonet hõlmava võrgu osade omavahel ühendamiseks.

Traadita arvutivõrk sisaldab järgmisi komponente:

- Võrgukaardid traadita võrku ühendamiseks -- ISA/PCI-kaardid ehk võrgukaardid lauaarvutile, PCMCIA-kaardid ehk võrgukaardid sülearvutitele ja mitmesugused OEM-võrgukaardid käsiterminalidele.

- Adaptersillad ühe hoone piires traadita võrguühenduseks lokaalvõrku (Ethernet, Token Ring)

- Hoonetevahelised sillad traadita võrguühenduseks mitme hoone vahel.

WLAN leiab kasutust kohtades, kus juhtme paigaldus on raske, kallis või ebamugav.

LAN-LAN-sillad on eelistatud, kui telefoniliin on kallis või aeglane, majadevaheline kaabeldus aga raske või hoopis võimatu.

Andmete ülekandmiseks raadiovõrgu kaudu on olemas mitmeid ülekandetehnoloogiaid. Spread Spectrumi (SS, lairiba) ülekandetehnoloogia on välja töötatud USA armee jaoks II maailmasõja ajal, et võimaldada turvalist kõnesidet. Nüüd on ta enimlevinud traadita võrgu tehnoloogia. See võimaldab edastatava info «laiali määrida» üle teatud sagedusriba. Info taastamine on pealtkuulajal võimatu, sest ta ei tea «laialimäärimise» parameetreid. Spread Spectrum sillad töötavad kiirusega 2 Mb/s ja katavad leviala raadiusega 100 meetrit. Mõne valmislahendusega võivad leviala ja andmeedastuskiirus olla suuremad.

Eksisteerib kahte tüüpi SS-tehnoloogiaid: DSi tehnoloogiat (direct sequence -- otsenejärjekord) iseloomustab ühel kindlal sagedusel «biti mustri» saatmine. FSi (frequency-hopping -- sagedustel «hüppamine») iseloomustab pidev sageduse vahetus, andmeedastusel tehakse umbes 2,5 sagedusemuutust sekundis.

Traadita võrgu rakenduste planeerimisel on oluline teha vahet IEEE 802.11 ja Open Air standardite vahel. Open Air standard sätestab paljude tootjate seadmete ühtesobivuse, IEEE 802.11 standard aga määrab ära üldised traadita raadioside standardid, kuid ei kehtesta nõudeid eri tootjate seadmete ühtesobivuseks.

Autor: Marko Maalt

Hetkel kuum