1. veebruar 1999 kell 22:00

Hagi Anne Soojuse vastu vajab parandusi

Tartu maakohtu kantselei töötaja ütles, et kohus saatis hagi menetlusse mittevõtmise kohta linnavalitsusele eelmisel teisipäeval teate. Parandatud hagiavaldus peab olema esitatud 9. veebruariks.

«Linnavalitsusse pole maakohtust mingit vastust veel tulnud, kuid tõenäoliselt ei julge kohus hagi menetlusse võtta, sest linnavalitsus soovis riigilõivust vabastamist,» ütles Tartu linnasekretär Jüri Mölder.

Juba teist korda paranduste tegemiseks tagasi saadetud hagiavalduses soovib linnavalitsus, et kohus tunnustaks linna omandiõigust maailmapangalt laenatud raha eest soetatud Anne Soojuse vara suhtes.

Algselt jäid linnavalitsusel maakohtule esitamata mõne dokumendi tõlke koopiad ja linn polnud määratlenud täpset hagi suurust.

Parandustega hagiavalduses esitatud varade väärtus on linnasekretäri sõnul ligi 85,2 miljonit krooni, samuti taotles linnavalitsus 2,55 miljoni krooni suurusest riigilõivust vabastamist või riigilõivu vähendamist. Möldri sõnul on imelik, et viie päeva jooksul pole maakohtu tähitud kiri linnavalitsusse jõudnud.

«Arvatavasti ei julge kohus riigilõivust vabastamisega luua pretsedenti,» märkis Mölder.

Riigilõivust võib kohus vabastada vaid maksejõuetud. Linnasekretäri hinnangul võib ka kohalikku omavalitsust maksejõuetuks pidada.

«Kuna linnaeelarves pole sellist summat ette nähtud, siis on linn selles suhtes maksejõuetu,» selgitas Mölder.

Tartu maakohus arestis osaliselt Tartu linnale kuuluva ASi Anne Soojus varad 2. detsembril.

Varade arestimise põhjuseks oli linnasekretäri sõnul kahtlus, et linna võetud laenu eest hangitud vahenditega võidakse teha ebaseaduslikke tehinguid. Linn soovib kohtu kaudu tagasi saada laenu eest soetatud hooned ning masinad.

Autor: BNS

Hetkel kuum