Aili Kukumägi • 1 veebruar 1999

Madridi protokolli eelised kasutamata

Välisfirmad alustavad turu hõivamist oma kaubamärgi registreerimisega. Eesti ettevõtted on aga kaunis tagasihoidlikud oma märgile ainuõiguse taotlemisel.

Eestis registreeritud kaubamärkidest kuulub ligi 20% kodumaistele ettevõtetele, välisturgudel registreeritud kaubamärkide arv on aga kaduvväike.

Kuigi mullu sügisest on märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli järgi Eesti taotlejatelgi lihtsustatud kaubamärgi registreerimise kord selle protokolliga ühinenud riikides, ei ole ükski Eesti kaubamärgi omanik veel seda võimalust kasutanud.

Praegu on Eesti kaubamärkide registris 28 000 märki, aga kõik need ei ole aktiivses kasutuses. Märkide numeratsiooni alustati 1992. aastal, mil jõustus kaubamärgiseadus, numbrist 6587, mis saadi päranduseks 1920.--1940. aastast.

Kaubamärgi registreerimisel on territoriaalne iseloom. Kui see on vaid Eestis registreeritud, ei maksa loota, et sama märk kuulub ka näiteks Soomes teile.

Soomes tuleb kaubamärgitaotlus anda sisse eraldi Soome seaduste kohaselt. Rahvusvaheliste reeglite järgi, mida kinnitavad riigi seadused, võivad välismaalastest taotlejad pöörduda riiklikusse patendiametisse ainult patendivolinike vahendusel, selgitab Turvaja patendivolinik Olga Treufeldt. Samasugune reegel kehtib ka Eestis.

Madridi kokkuleppe protokolli alusel lihtsustub küll kaubamärgi registreerimine 35 riigis sellega, et riikide arvust hoolimata tuleb esitada ainult üks taotlus, kuid liites kokku riigilõivud iga klassi ja riigi kohta, läheb see mitu tuhat krooni maksma. Tõsi, veidi vähem kui igas riigis eraldi taotluse esitamisel.

Siinjuures on oluline meeles pidada, et esitades taotluse rahvusvahelisele kaubamärgile, jääb põhinõudeks, et kaubamärk oleks eelkõige registreeritud Eestis. Eelmisel aastal kanti Eesti registrisse 2848 kaubamärki, millest 20% kuulub Eesti juriidilistele isikutele.

Hetkel kuum