1 veebruar 1999

Vana võlg jääb võlaks

Julianus Inkasso OÜ juhataja Sulev Maripuu sõnul suudavad nad juhul, kui võlg pole vanem kui kolm kuud ja on olemas kirjalik leping, raha tagasi saada üheksal juhul kümnest. Vastasel juhul väheneb lootus oluliselt.

Väidet, et vanemat võlga on raskem kätte saada, kinnitab ka firma H.E.M.K Mentor tegevdirektor Kalle Kadarik. Kadariku sõnul suureneb võlanõude lootusetus isegi nädala kaupa.

Firmad ei kiirusta aga oma võlanõudeid üle andma, nii pakuti H.E.M.K Mentorile hiljaaegu sissenõudmiseks 1995. aastast pärinevaid võlgu. Vaatamata sellele peab firma juht Kalle Kadarik kolmveerandit käsitletavatest juhtudest lootusrikasteks.

Lootusetud juhud jagunevad ebaõnnestunud ärimeeste ja kelmide vahel, kelmuste osa on siiski väike.

Tihti pole aga üheselt selge, kas võla tasumata jätmine on inimeste mõtlematuse või osava ettemõtlemise tulemus. Nii on ka raamatute ja kirjatarvetega kaubitsenud ettevõttega Petrasiff, kellelt nõuab võlgu sisse mitu firmat.

H.E.M.K Mentor esindab Petrasiffi vastu kahe firma nõuet, millest üks on umbes 24 000 ja teine 46 000 krooni suurune. Mõlemad nõuded pärinevad eelmise aasta esimesest poolest.

Petrasiffi omanik väidab, et ta on suurfirmade ohver ning oma müügipunkti kaotanuna ei ole tal võimalust võlanõudeid isegi tulevikus rahuldada.

Omanik ootab, et keegi tema firmale pankroti kuulutaks, kuid see tähendaks, et võlausaldajatel kaoks viimanegi lootus midagi tagasi saada.

Esimene, mida inimene või ettevõte, kellele pole raha õigeaegselt makstud, tegema peaks, on kindlaks teha, kas teda on petetud või ollakse talle lihtsalt võlgu. Petturlusest annavad tunnistust valeandmed, olgu siis firma või isiku nimi, aadress jne.

Kui endas kaheldakse, tuleks pöörduda juristi poole.

Politsei saab tegeleda vaid nende juhtudega, kui tegemist on kelmi, petturiga. Juhul, kui kelmust ei tuvastata, on tegemist lihtsalt võlasuhte ehk tsiviilõigusliku vahekorraga.

Loomulikult on mõlemal juhul võimalik pöörduda võlanõudjate poole. Otsuse selle kohta peab tegema igal konkreetsel juhul eraldi.

Kõige raskemini on tagasivõidetavad võlad, mis tekivad äripartneri või kliendi ootamatul pankrotistumisel.

Ka pankrotil võivad olla kuriteo tunnused, näiteks on vähendatud oluliselt oma maksevõimet või muudetud end maksejõuetuks vara hävitamise, kinkimise või kohustuste põhjendamatu võtmise teel.

Kreeditor peab enne krediidi andmist võimalikke riske teadvustama. Riske saab käenduste, pantide või garantiidega maandada.

Võlgade sissenõudmist on aga senise praktika põhjal Eestis kõige otstarbekam tellida inkassofirmast, kus sellega tegelevad juriidiliselt pädevad isikud.

Üks võimalus võlglaselt raha kätte saada on avaldada tema andmed ajalehes.

Hetkel kuum