2. veebruar 1999 kell 22:00

Kas investeeringud välismaale teevad Eestile head?

Ettevõtlusele ja Eesti riigile on hea, kui ettevõtlus on elu- ja konkurentsivõimeline. Ja kui sellised investeeringud toetavad Eesti ettevõtlust, siis on see Eestile hea. Loomulikult peaks riik sellele arengutendentsile tähelepanu pöörama ja vaatama, mis põhjusel investeeritakse välismaale rohkem kui sisemaale. Kui strateegia on uute turgude hõivamine, on hästi, kui aga sellepärast, Eestisse pole mõtet või siia on halb investeerida, siis on probleem olemas -- võib-olla on tarvis Eesti ettevõtluskeskkonda muuta. Aga momendil on väga hea, et investeeritakse, see näitab, et meie ettevõtjatel ei lähe kõige halvemini.

Kahtlemata oleks hea, kui Eestis loodaks uusi töökohti, ent ju ettevõtjad ei leidnud naftaäri asemele koduturult sobivat investeerimisobjekti, mis oleks rohkem tulu toonud. Eesti turg on väike ja eriti uute ideede poolest end ammendanud, mistõttu eesti kapital vajab suuremaid väljundeid.

Eesti ehitajatel on sama probleem, ehitajaid on palju ja nad peavad otsima endale ekspordivõimalusi. Oleme välja arendanud suhteliselt hea ehitustööstuse, aga Eesti turg ei paku kõigile rakendust.

Itta minek on kahtlemata seotud suuremate riskidega, ent kui projekt õnnestub, on ka tulu suurem. Kõnealuste investeeringute pikaajalisusesse ma aga ei usu.

Ma arvan, et omavalitsuse seisukohalt ei ole see hea, eriti siin Kagu-Eesti poole peal, sest siin jäävad töökohad loomata. Mina omavalitsusjuhina muidugi näeksin parema meelega, kui see raha tuleks näiteks Pühajärvele. Ent järelikult on mujal tingimused investeerimiseks soodsamad kui siin. Äri, konkreetse ettevõtte seisukohalt on see kindlasti hea, kui see investeering suudetakse raha teenima panna, ning eriti siis, kui kasum tuleb Eestisse tagasi ja selle rahaga saab Eestis midagi teha.

Kui firma on nii otsustanud, siis järelikult on see firmale hea. Kui riigi seisukohalt asjale vaadata, siis järelikult on Ukrainasse investeerimine ettevõtjale kasumi teenimise seisukohalt soodsam kui investeerida Eestisse. Riik peaks hakkama tõsiselt mõtlema sellele, et investeerimistingimused oleksid nii soodsad, et ettevõtjad ei investeeriks välisriikidesse, vaid looksid Eestisse töökohti. Samas võib see väljarännanud investeering tulu tuua ja tulu Eestisse naasta. Nii et seda on väga raske öelda, on see hea või halb.

Oleme rääkinud mitmeid aastaid, et investeeringud peavad olema tulumaksuvabad. Mõni nädal tagasi vabastati ka teise grupi investeeringud, ent mitte Tallinnas ja sellega piirnevais valdades. Tulumaksusoodustus peab kehtima kogu ettevõtlusele. Muidugi on regionaalne areng oluline ja võib-olla selle tagamiseks tuleks äärealadele teha veel mingeid soodustusi.

Hetkel kuum