Kristi Malmberg • 2 veebruar 1999

Telekomi aktsiad investoreid ei huvita Telekom

Ligi 20st Äripäeva küsitletud firmajuhist soovib vaid Harju Elektri juhatuse esimees Endel Palla Telekomi aktsiaid osta. «Ega eriti suurt huvi see aktsia ei paku,» tunnistab ka Palla. «Mina ostan lubatud koguse ära, aga ega tõsine investor neid aktsiaid püüdma ei lähe, sest kogus on nii väike.»

Viimaste nädalate kõrgetasemelised avaldused ning sahmimine riigikogus ja valitsuses jätavad enamiku väikeinvestoreid üsna külmaks.

«Ma ei pea neid aktsiaid halvaks, aga erinevalt paari aasta tagusest börsil mängimisest tahaks nüüd teha põhitööd,» kinnitab ASi Adonise tegevdirektor Indrek Mandre.

«Isegi kui jõudis börsilt näpud enne nende kõrvetamist ära tõmmata, rikkus see unerahu ikkagi,» meenutab Mandre.

Sooviga tööd teha ja oma firmat arendada põhjendab huvipuudust Telekomi aktsia vastu ka ASi Tridens juht Juho Ojasoo. «Samas on Telekomi aktsia ilmselt üks atraktiivsemaid, millel on kindlasti tulevikku,» lisab Ojasoo.

Mitmetel ettevõtetel pole aga praeguses majandusolukorras parimagi tahtmise juures võimalik endale aktsiapakki soetada. «Mina pole selle peale mitte mõelnudki,» ütleb ASi Nokimer direktor Andrus Tammo. «Kui on raha ülejääke, siis võib muidugi osta, aga meie seda praegu kindlasti ei tee.»

Juba jaanuari alguses ennustasid väärtpaberispetsialistid, et enamiku aktsiatest ostavad välisinvestorid ja Eesti väikeinvestorite osaks jääb kõige rohkem 10 protsenti aktsiatest.

Arvestades aktsia müügihinna vahemikku, 67--85 krooni, investeeritakse prognooside järgi Eestist Telekomi aktsiatesse umbes 250 miljonit krooni.

25. jaanuarist saab Telekomi aktsiaid märkida kõigis Eesti pankade kontorites, ühele investorile on ülemärkimise korral garanteeritud aktsiaid vähemalt poole tema ostusoovi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 7500 krooni eest. Kokku müüakse maha ligi 36 mln aktsiat. Riik loodab sellest teenida 2,4--3 mld krooni. Müük kestab 9. veebruarini.

Riigikogu 23 liiget esitas 23. jaanuaril parlamendi menetlusse otsuse eelnõu, mille kohaselt jäänuks 51% Telekomi aktsiatest riigile.

See tähendanuks erastamise peatamist, sest Telekomi avaliku müügi prospekti järgi kuulub pärast ettevõtte restruktureerimist riigile vaid 27,3% aktsiatest. 28. jaanuaril arvas parlament otsuse eelnõu menetlusest välja.

Palla hinnangul tasub Telekomi aktsiat ikka osta ja segadus ettevõtte erastamise ümber võib aktsia hinda isegi tõsta.

1991

Telekommunikatsioonisektori restruktureerimise ja sideministeeriumi likvideerimise käigus tekib valdusfirma Eesti Telekom, mida siiani juhib Toomas Sõmera.

Asutatakse Eesti Mobiiltelefon, kus 49% aktsiatest saavad Telia ja Sonera.

1992

detsember

Asutatakse Eesti Telefon, kus 49% aktsiatest saavad Telia ja Sonera. Valitsus sõlmib Eesti Telefoniga kontsessioonilepingu, millega annab talle 1993. a algusest 8 aastaks ainuõiguse osutada kommuteeritaval võrgul põhinevaid telefoniteenuseid.

1996

august

Valitsus valmistab ette mitme olulise infrastruktuurilise riigiettevõtte erastamist. Eesti Telekomi peadirektori Toomas Sõmera kinnitusel peab 51 protsenti ettevõttest igal juhul jääma riigile. Sõmera väidab samuti, et põhjanaabrid pole Telekomi vastu erilist huvi ilmutanud.

oktoober

Tollane teede- ja sideminister Kalev Kukk kirjutab Postimehes, et lähiaastail pole mingit vajadust Telekomi erastada ja sellest ei saa rääkida enne aastat 2002, mil lõpeb Eesti Telefoni kontsessioonileping.

Telia Eesti asepresident Mart Nurk teatab, et Telia on huvitatud Eesti telekommunikatsiooniturust ja võib osaleda Telekomi erastamisel.

1997

juuni

Teede- ja sideminister Raivo Vare ütleb Telekomi erastamiskava tutvustades, et Telekomi aktsiad tuleks viia rahvusvahelisele börsile, soovitatavalt Londonisse. Erastamiskava järgi peavad aktsiad jõudma börsile 1998. aasta teisel poolel, kuid enne tuleb vastu võtta telekommunikatsiooniseadus. Vare loodab, et 1997. aasta lõpuks on seadus vastu võetud, kuid seda pole tehtud senini.

august

Telia juhatuse liikmed kinnitavad huvi osaleda Telekomi erastamisel.

oktoober

Valitsus kinnitab Telekomi arengu üldpõhimõtted, mille järgi lõpetatakse 1998. aasta esimeses kvartalis ettevõtte mittestrateegiliste tütarfirmade aktsiate müük ning müüakse aasta lõpuks kuni 49% Telekomi aktsiatest nii kohalikul kui välismaisel finantsturul.

Kohtumisel Raivo Varega soovitavad Union Bank of Switzerlandi ja Jaapani Daiwa panga esindajad korraldada Telekomi aktsiate müük 1998. aasta teises kvartalis, sest kolmandas kvartalis tuleb Kesk- ja Ida-Euroopas tõenäoliselt müüki mitu ahvatlevat firmat. Välispankade esindajad on seisukohal, et Telekomist võiks kujuneda Eesti majandussubjektide välisturule viimise lipulaev.

november

Valitsus annab Varele volitused TeleMedia Eesti ja Eesti Kaugotsingu erastamiseks, millest algab Telekomi kontserni erastamine.

1998

veebruar

Varem Telekomi vastu huvi ilmutanud Telia esindaja väidab, et praeguse müügiskeemi juures pakub Telekomi aktsiamüük välismaistele finantsgrupeeringutele vähe huvi.

aprill

Teede- ja sideminister Raivo Vare allkirjastab lepingu, mille kohaselt saab Telekomi erastamisnõustajaks konsortsium, kuhu kuuluvad ABN Amro Bank, Rothschild & Sons, Nomura International ja Ühispank. Vare sõnul peaksid oktoobri lõpuks valmima prospektid, mis tutvustavad Telekomi maailmale.

mai

Telekom teatab, et ettevõtte 1997. aasta konsolideeritud puhaskasum oli 255 mln krooni ehk 63% suurem kui aasta varem.

oktoober

Teede- ja sideminister Raivo Vare sõidab Euroopasse ja USAsse Telekomile eeltutvustust tegema.

november

Valitsus annab õiguse omandada suurosalus Telekomis Soome sidefirmale Sonera Oy ja Rootsi Telia Ab-le

detsember

Valitsus allkirjastab Sonera ja Telia juhtidega lepped, mis Raivo Vare hinnangul tähendab seda, et kõigil Telekomi tulevastel aktsiaostjatel on täpselt teada, kuidas firmas elu edaspidi välja näeb. «See on hinda tõstev argument,» kinnitab Vare. Aktsialepingu täpset sisu avalikkusele ei tutvustata.

1999

veebruar

Varem Telekomi vastu huvi ilmutanud Telia esindaja väidab, et praeguse müügiskeemi juures pakub Telekomi aktsiamüük välismaistele finantsgrupeeringutele vähe huvi.

aprill

Teede- ja sideminister Raivo Vare allkirjastab lepingu, mille kohaselt saab Telekomi erastamisnõustajaks konsortsium, kuhu kuuluvad ABN Amro Bank, Rothschild & Sons, Nomura International ja Ühispank. Vare sõnul peaksid oktoobri lõpuks valmima prospektid, mis tutvustavad Telekomi maailmale.

Hetkel kuum