Kaja Koovit • 3. veebruar 1999 kell 22:00

Riik asub kontrollima õiglast rahajaotust

Praegu ei ole rahandusministeeriumi uuel osakonnal veel kuigi palju informatsiooni juhtumite kohta, kus riigiabi saanud ettevõtjatel on tekkinud konkurentsieelis võrreldes oma konkurentidega. «Mõned töösse võetud juhtumid on saanud algidee ajaleheartiklitest, sealt me esialgu oma ideed saamegi,» rääkis riigiabi talituse juhataja kohusetäitja Veikko Vahar.

Ühe esimese tööna peab riigiabi talitus kontrollima Euroopa Liidu järelepärimise alusel Eesti riigi osaluse seaduslikkust Optiva pangas. Edaspidi loodab rahandusministeerium saada informatsiooni riigiabi kasutamise kohta teistelt eraettevõtjatelt.

Vahari sõnul kavatseb riigiabi talitus luua andmebaasi riigiabi andmise ja seda saanute kohta. Riigiabina käsitletakse ligi 60 abistamise moodust, näiteks igasuguseid riigi või omavalitsuse poolt eraettevõtjatele antavaid soodustusi või rahalisi toetusi, maksuvõlgade tasumise ajatamist, võlgade kustutamist või laenude andmist soodsamatel tingimustel kui teistele ettevõtjatele, selgitas Vahar.

Vahar väitis, et talitus hakkab eriti tähelepanelikult jälgima keelatud riigiabi juhtumeid, kui eraettevõtluse toetus on ületanud lubatud piire või rikkunud seadust. Riigiabi talituse tegevus ei kattu Vahari väitel riigikontrolli tööga, pigem kujunevad kahest asutusest koostööpartnerid.

Rahandusministeeriumil on õigus riigiabi tagasi nõuda koos intresside ja viivistega, samuti toetuste andmise protsessi peatada.

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja Aini Proos ütles, et riigiabi kasutamist lähtuvalt vabast konkurentsist pole seni keegi püsivalt jälginud. Selline asutus on Proosi sõnul olemas paljudes riikides, mõnel juhul on see ka konkurentsiameti juures. Proos tunnistas, et konkurentsiamet pole seni eriti tegelenud riigiabi tõttu tekkinud ebavõrdse konkurentsi juhtumitega.

Nõmme erahaigla Fertilitase direktor Meelis Roosimägi sõnul on iga selline riigi samm, mis korrastab ettevõtlust, teretulnud. «See tähendab, kui riik hakkab jälgima võrdsete õiguste tagamist kõigile turul osalejatele,» täpsustas ta.

Fertilitasel näiteks on Tallinnas konkurent kehavälise viljastamise alal, sest Tallinna keskhaigla saab selle raviteenuse andmiseks kasutada haigekassa ja riigi toetust, kuid erahaigla mitte.

Hetkel kuum