8 veebruar 1999

Halvim võimalus on oma kaupa ise vedada

Paljud firmad üritavad oma põhitegevuse (tootmine, kaupade maaletoomine vms) kõrvalt lahendada ise ka transpordiprobleemid. Ülal peetakse paari veokit ja oma kaup veetakse Eesti kauplustesse ise laiali. Firma on sunnitud investeerima veokite soetamisse ja nende ülalpidamisse, samal ajal võiks seda raha kasutada firma põhitegevuses.

Samuti võivad muutuda kaubakogused (näiteks tekib mõõn firma pakutava kauba müügis), mis võib põhjustada autode ebapiisava koormatuse. Auto alakoormatusest hoolimata peab aga jätkuvalt maksma juhtidele palka, kindlustusele kindlustusmakseid jne.

- Samal teemal 07.04.1998 Äripäevas.

Stabiilsete kaubavoogude ja kindlate tarnepunktidega ettevõtetel on õigem transporditeenus osta veofirmadelt konkursside teel. Üldjuhul kindlustab see transporditeenuse vajajaile hinna poolest soodsaima pakkumise. Samuti võimaldab konkurss sundida juba olemasolevaid partnereid hindu alandama.

- Samal teemal 28.04.1998 Äripäevas.

Hulgifirmadel ja kaupade maaletoojatel on võimalus pühenduda ainult turustamisele ja kogu logistiline pakett osta ekspedeerimisfirmalt. Hulgifirma võib loobuda isegi investeeringutest laopidamisse. Osta võib kaupade transpordi välismaalt Eestisse, tolliformaalsuste tegemise, kaupade ladustamise, saadetiste komplekteerimise vastavalt kaupluste tellimustele ja transpordi kauplusesse. Piltlikult öeldes saab osta kogu logistika tehasest kuni kaubasaaja ukseni. Kogu logistilise paketi ostmine on mõnevõrra kallim teenuste eraldi ostmisest või variandist mõni lüli ahelas ise ära teha. Samas võimaldab see hulgifirmal pühenduda müügitegevusele.

- Samal teemal 19.05.1998 Äripäevas.

Firmad, kes vajavad Eesti- sisest transporditeenust harva ja väikestele kogustele, saavad kasutada ekspedeerimisfirmade Eesti-siseseid kaubaveoliine. Kogu kulutus on vaid autosse kaubale koha ostmine. Ööpäevaga jõuab saadetis kohale igasse Eesti piirkonda.

- Samal teemal 27.01 ja 19.05.1998 Äripäevas.

Hetkel kuum