Silva Männik • 8 veebruar 1999

Riik eksporti garanteerima

Seaduse jõustumisel hüvitatakse eksportijale ekspordi krediteerimise ja garanteerimise sihtasutuse kaudu 70 protsendi ulatuses välispartneri asukohariigi poliitilistest, katastroofi- ja kommertsriskidest tulenev tehingu kahju. Ühele eksportijale väljastatav garantiisumma ülemmäär on 30 miljonit krooni.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Tiit Made ütles, et ekspordi toetamise riiklik süsteem ja liisingufirmade pakutav ekspordifaktooring peaks teineteist täiendama. «Liisingufirmad garanteerivad vaid firma ebaõnne turul,» selgitas Made. «Riik garanteerib aga poliitilised, kommerts- ja näiteks maavärinast tulevad riskid. Kui eksportija partner oma majandustegevusest lähtudes ei ole maksevõimeline, siis neid riske riik ei garanteeri.»

Enne garantii andmist selgitab sihtasutus välja kõik eksporditehingu ja selle garanteerimisega seotud kohustused ning riskid. Sihtasutuse poolt välja antavate garantiide piirsumma on 300 miljonit krooni.

Garantiide katteks moodustatakse riigieelarves reservfond, mille suuruseks on kuni 30 miljonit krooni. Ülejäänud raha tuleb eksportijate makstavatest garantiipreemiatest ja muudest maksetest sihtasutusele.

Hetkel kuum