8 veebruar 1999

Turundusjuht pastakaid tellima

Viimase aasta majandusareng Eestis on sundinud ettevõtete juhte keskenduma kulude kärpimisele või siis tulude suurendamise teede otsimisele. Ettevõtetele on eluliselt vajalik, et nad suudaksid sobitada oma tegevuse toimuvate muutustega. Tuleb lähtuda sellest, et firma juhtimisel ei saa enam esineda iseenesestmõistetavusi, pidevalt tuleb olla valmis suurteks muutusteks turul.

Kuid kas muutunud turukäitumises ei oleks turundusel just erilist rolli ettevõtte saneerimisel?

Eestis on turundusosakond üks paljudest tootmis-, müügi-, jaotus, arendus- ja analüüsiosakonadade jadas. Talle on eraldatud oma eelarve, ta elab justkui omaette elu.

Sageli tuleb ette, et turundusjuht täidab tegelikkuses esindus- ja reklaamijuhi funktsioone. Tihtipeale pole tal aimu juhtkonna ambitsioonidest, ettevõtte strateegiatest ega eesmärkidest. Ja miks ta peakski, küsiks siinkohal mõni tippjuht, ta ei kuulu ju (üldjuhul) ettevõtte juhatusse. Ta on ju palgatudki pastakaid, blankette ja uksesilte tellima, «jändama» reklaamiagentuuriga, korraldama kliendipäevi ning suhtlema häda korral pressiga. Turunduskontseptsioon ei ole mitte strateegiline tööriist, vaid toetav vahend.

Tegelikult on turundus protsess, mis tegeleb olemasolevate vajaduste väljaselgitamisega turul ja nende vajaduste maksimaalse rahuldamisega. Turunduse peamine ülesanne on mõjutada ja rahuldada nõudlust, et maksimeerida ettevõtte teenitavat kasumit.

Kas me ei leia siis turunduse kui funktsiooni ettevõttele kriitilise tähtsusega olevat? Kas see, millega tootearendajad täna palehigis tegelevad, lähtub turu homsetest vajadustest, kas see aitab meil ettevõtte tulusid suurendada?

Kas ettevõttel on fikseeritud missioon, mis lähtub visioonist turu arengu kohta? Ei ole? Aga teil on ju ometi palgatud turundusjuht? Kas ei oleks siis aeg revideerida arusaamu turunduse ja turundusjuhi rollist?

Autor: Ants Lusti

Hetkel kuum