8 veebruar 1999

Turunduskeskse äri juhtimine vajab pead

Enamikus Eesti ettevõtetes ei ole turundusjuhti, kellelt nõuda vastutust turundustegevuse eest. Hullem lugu on aga firmas, kus on palgatud turundusjuht, kuid otsustamisõigust antakse talle vaid väheolulistes küsimustes.

Marketingi Instituudi direktori Endrik Randoja sõnul selgub isegi klassikalise konkurentsivahendite teooria rakendamisel, et turundustöötaja ja tegevjuhi volitused peavad olema vähemalt võrdväärsed.

Kandes selle tõdemuse organisatsioonijoonisele, saame, et turundusfunktsioonile allub administratiivfunktsioon (näiteks senine tegevjuht), kes võtab enda kanda juhtimise administratiivküsimused, logistika ja finantsplaneerimise.

Rannila Profiili marketingijuht Uku Randmaa jagab Eesti ettevõtted kolme rühma.

1. Teadlikult turundusega tegelevad ettevõtted.

2. Empiiriliselt turundusega tegelevad ettevõtted, tegevus põhineb tunnetel.

3. Ettevõtted, kus keeldutakse omaks võtmast ajakohaseid turumajanduspõhimõtteid, näiteks paljud riigifirmad ja väheefektiivsed erafirmad, kes on orienteeritud ühele kindlale partnerile.

Tabelis toodud tegevustest koosnev turundusfunktsioon võib olla üleminekuetapp traditsiooniliste organisatsioonide ja turunduskeskse juhtimisorganisatsiooni vahel.

Jagades tõhusamalt turundusülesandeid, eemaldades samasuunalise sisuga funktsioone ja arendades oma tootmist ja tootearendust, astutakse samm turunduskeskse juhtimise suunas.

Rannila Profiili jaoks on turundusjuhi olemasolu ainuõige. Strateegia ja hinnapoliitika paneme paika koos müügijuhi, ekspordi müügijuhi ja kolme kontori juhiga. Turundusjuht vastutab kogu tegevuse eest ning annab vastavalt vajadusele selge ülevaate ning juhised.

Peale selle on turundusjuhi ülesanne teha turu-uuringuid ning analüüse. Varem ostsime seda infot turu-uuringute firmadelt. Kuna toode on spetsiifiline ja tootevalik läinud väga laiaks, jäid turu-uuringufirmade soovitused liiga polüfunktsionaalseks.

Usun, et praegune konjunktuuri langus ja majanduskasvu pidurdumine on paljuski tingitud just valedest juhtimisvõtetest ja ajakohase turundusmõttelaadi puudumisest.

Turundusjuhi olemasolu on rohkem formaalne pool, tähtsam on see, mis ettevõttesiseselt toimub.

Turundusproblemaatikaga on TeleMedia tegelenud juba aastaid.

Ettevõtte strateegilised plaanid ja hinnapoliitika teeme koostöös müügi- ja finantsosakonnaga ja koosistumised toimuvad vastavalt vajadusele.

TeleMedia ei ole veel nii suur ettevõte, et oleks vaja eraldi turundusdirektorit, kuid ei ole välistatud, et see vajadus tekib.

Turunduse osas on TeleMedial ka tugev kontserni tugi.

Kulutused turundusele võivad ulatuda kuni 10 protsendini ettevõtte käibest, summad olenevad eesmärkidest ja perioodist.

Hetkel kuum