9. veebruar 1999 kell 22:00

Kas SEB võib Ühispanga üle võtta?

Võin veendunult öelda, et kui selline asi peaks tõsi olema, siis on see sundkäik. Arvan, et 30% suurune osalus võimaldab teha kõik vajalikud otsused.

Kui SEBi osalus suureneb, siis on järelikult vaja Ühispanka rohkem kapitalisee-rida ja oma hea nime säilitamiseks ei jää SEBil midagi muud lihtsalt üle. Oma strateegiat on aga SEBil võimalik edukalt teostada ka praeguse osaluse korral.

Kui pikemas perspektiivis SEB seda teeb, siis on see positiivne. Lühiajalises perspektiivis ei ole see aga olemasolevatele aktsionäridele kasulik ja sellepärast võib SEBi ülevõtmiskava hetkel põrkuda osade aktsionäride vastuseisule.

Kui SEB aktsiaomandust suurendab, siis pean tõenäolisemaks varianti, et ta kas ostab need aktsiad mingite eellepetega kokku või lihtsalt toimub aktsiakapitali suurendamine. Sellist meetodit, et kantakse osa aktsiakapitali maha, ma tõenäoliseks ei pea, sest seeläbi kannatavad liiga valusasti teised praegused aktsionärid.

Üldiselt pean SEBi osaluse suurendamist üsna tõenäoliseks ja lõpptulemusena kasulikuks nii hoiustajale kui aktsionärile.

Hetkel on selgelt näha, et SEB ei ole oma soove peale surunud ja ei ole üritanud Ühispangas midagi teha. On lasknud suhteliselt rahulikult senistel juhtidel edasi tegutseda, mis on SEBi varasema strateegiaga vastuolus.

Ilmselt on neil kavas seda olukorda muuta. Näitena võib tuua Hansapangas toimuva. Nad ei vaata eestlaste peale kui kogemustega pankurite peale.

Milline on SEBi taktika, on raske kommenteerida. Selge on aga see, et Balti turule tulek oli strateegiline otsus ja nad kavatsevad ennast siia pikemaajaliselt sisse osta.

Lühiajaliselt ma ei usu, et midagi oluliselt muutub, pikaajaliselt aga kindlasti.

Maailmas toimub suurte pankade konsolideerumine ja SEB ise ei ole väga suur pank. Kui ma ei eksi, siis umbes kaheksa korda väiksem kui Deutsche Bank.

Konsolideerumisprotsessi üks tingimus on tavaliselt see, et soovitakse omada 100protsendilist osalust. Sellepärast näen ma pikas perspektiivis seda täiesti loomuliku arenguna, et SEB omandab Ühispanga aktsiate kontrollpaki.

Kuidas seda tehakse, on iseküsimus. Võib-olla vahetatakse Ühispanga aktsiad näiteks SEBi aktsiate vastu, neid variante on erinevaid. See on aga 3--5 aasta arengustsenaarium.

Lähiajal mingisuguseid kiireid muudatusi ette näha ei ole ja seda on ka rootslased ise öelnud.

Arvamus, et SEBi osaluse suurenemine on põhjustatud tõsiasjast, et Ühispank peab kevadel lunastama suures mahus võlakirju, on jama. Kui SEBiga sõlmiti aktsiate omandamise leping, oli jutuks ka see, et SEB vajaduse korral aitab refinantseerida olemasolevad laenud.

Hetkel kuum