Tõnis Oja • 11. veebruar 1999 kell 22:00

Eesti Telekom ÄP indeksis

ÄP indeksist arvati välja ASi Baltika, ASi Eesti Näitused ja ASi Pennu CT aktsiad. ÄP indeksi baasaktsiate arv langes seniselt seitsmeteistkümnelt viieteistkümnele.

Uute aktsiate indeksisse arvamise ja indeksist väljaarvamise eelduseks on ettevõtte piisav turukapitalisatsioon ja aktsiate likviidsus väärtpaberiturul. Likviidsuse tingimus on oluline, sest väikese likviidsusega aktsiate ostu- ja müügihinna vahe võib paisuda aeg-ajal väga suureks ning mõjutada seega oluliselt indeksi väärtust.

15. jaanuaril 1997. aastal asutas Äripäev koos Ühispangaga avatud tüüpi Äripäeva indeksi fondi, mis paigutab investorite vahendeid proportsionaalselt ÄP indeksi koosseisus olevatele aktsiatele. Alates tänasest on Eesti Telekomi suurima osakaaluga aktsia ÄP indeksi koosseisus.

ÄP raha- ja väärtpaberituru toimetus hakkas 7. aprillil 1995. aastal esimesena Eestis arvutama väärtpaberituru arengut iseloomustavat indeksit. Esimeste aktsiatena kuulusid indeksi koosseisu Hansapanga ja Tallinna Kaubamaja aktsiad. Vastavalt väärtpaberituru arengule ja uute likviidsete aktsiate turule tulekule on ÄP üldindeksi koosseis pidevalt muutunud.

Hetkel kuum