14 veebruar 1999

Eesti Energia Telekomi kiiluvette

Läinud aasta lõpus kinnitas valitsus Eesti Energia (EE) uue restruktureerimis- ja erastamiskava. Põhiosas on see sarnane Telekomi erastamisskeemiga: riik kaasab elektrijaamadest moodustatud aktsiaseltsi erastamisse strateegilise investori, 51% jääb Eesti Energiale. 2000. aastal suurendatakse EE aktsiakapitali või müüakse riigi omanduses olevad aktsiad avalikult, hilisema börsil noteerimisega.

Äripäev toetab valitsuse erastamiskava, kusjuures erastamine tuleks läbi viia võimalikult kiiresti.

Praegu on erastamiseks väga soodus aeg. Telekomi eduka müügiga on Eesti end välisilmale taas atraktiivse investeerimiskohana näidanud. Seetõttu on alust eeldada, et välisinvestoritel oleks suur huvi ka Eesti Energia vastu. Samuti eestimaised investorid, kel Telekomi aktsiate märkimine kas rahapuuduse või aktsiate jaotuse ümber käinud kannapöörete tõttu tegemata jäi, osaleksid kindlasti Eesti Energia märkimises.

Kontsernina (nagu näeb ette valitsuse kava) erastamine on tarbija jaoks miinus. St kui ettevõttes on koos elektri tootmine ja jaotamine, kinnistub monopol ning tarbijal pole valikuvõimalust. Eesti Energia monopoli aitab aga lõhkuda juba mõnda aega plaanitav Eesti--Soome merekaabel. Esialgu on selle eesmärk müüa energiat siit Soome, ent on täiesti võimalik, et mõne aja pärast hakkab elekter ka vastupidises suunas voolama. Põlevkivielekter on küll maailmas üsna ainulaadne nähtus, kuid pikapeale võib see osutuda väheefektiivseks ja kalliks. Juhul muidugi, kui eraomanikud ettevõtet tublisti ei moderniseeri.

Selsamal monopoolsusel või turuliidriks olemisel on ka üksjagu plusse. Kopsakas kontsern pakub välismaistele suurostjatele kindlasti enam huvi.

Kas EE kinnitatud skeemi järgi erastatakse, sõltub ka valimiste tulemusest. Parteide nägemusi erastamisest (vt kõrvallehekülg) on seinast seina. Alates sellest, et üldse mitte erastada, kuni erastamisseaduse alusel ja elektrijaamade eraldi erastamiseni välja.

Tootmise ja jaotusvõrkude või elektrijaamade ükshaaval müümine vähendab müüdava objekti atraktiivsust. Kontsernina saab Eesti Energiat kallimalt müüa, rääkimata EE aktsia mõjust Tallinna börsile. Telekom on EE-le eeskujuks mitmeti. Ka EE juhid on möönnud, et Telekom on neile omamoodi pilootprojekt, millest õppust võtta ja mille vigu vältida.

Niisiis tuleb EE erastamine võimalikult ruttu käima lükata. Esimene samm on valitsusel lõpuks NRGga kokkulepped elektrijaamade osas paika panna.

Hetkel kuum