Enn Heinsoo • 14 veebruar 1999

Offshore-riikides

on rahutud ajad

Viimasel ajal on toimunud ja toimumas suured muutused offshore-riikide seadusandluses. Kaugeltki mitte kõik seni ohutult ja lihtsalt kasutatud offshore-firmad pole jäänud sellisteks, nagu nad olid mõned aastad tagasi.

Mõne maa firmad on muutunud ebamugavamaks, mõned teised maad on aga oma seadusandlust täiendanud vastupidises suunas -- veelgi mugavamaks, et täita teistest vabanevat kohta.

Omal ajal sai offshore-seadusandlus alguse Suurbritanniast ja tema asumaadest. Veel möödunud aastakümnel ei pidanud Suurbritannias registreeritud firmad maksma tulumaksu, kui nad ei tegutsenud seal ja nende omanikud polnud Suurbritannia kodanikud. Praegu kehtib analoogne olukord Suurbritannia kolooniate (Briti Neitsisaared, Turks ja Caicos), endiste kolooniate (Bahama, Belize), autonoomsete territooriumide (Man, Jersey) või ka naabrite (Iirimaa) jaoks.

Kuid nii, nagu Suurbritannia oli kunagi kurja juur, kellest offshore kui nähtus alguse sai, on just tema ka see, kes seda nähtust likvideerida püüab.

Viimase aasta jooksul on kõige olulisemad muutused toimunud Manil ning Jerseys, Suurbritannia ranna lähedal olevatel saartel. Väliselt pole muutused suured, sisuliselt aga üsnagi mõjuvad. Kui Mani või Jersey advokaadi osalusel või tema aadressil on registreeritud offshore-firma, mis hiljem tegeleb rahapesuga (selleks on aga kohalike seaduste uue formuleeringu kohaselt ka maksudest kõrvalehoidmine!), kuid see advokaat pole midagi teinud «kuriteo» ärahoidmiseks, kannab ta vastutust kuriteole kaasaaitamise eest.

Praktikas tähendab olukord seda, et Mani advokaadid nõuavad iga uue firma asutaja, aga ka vana pikendaja käest väga põhjalikku kirjeldust nende firmade taga seisvatest isikutest, tegevusaladest, käibest jne. Samuti on nad kohustatud avama ning kopeerima kogu Mani kontori kaudu käiva korrespondentsi. Analoogne on olukord ka Jerseyl. Piir maksudest kõrvalehoidmise ja nende korrektse vältimise vahel on väga kitsas. Seega võib Mani advokaatide poolt oodata väga suurt püüdlikkust uute seaduste täitmisel.

Sark on väikseim Suurbritannia läheduses asuvatest autonoomsetest saartest. Kui suuremad vennad Man, Jersey ja Guernsey on tuntud oma offshore-firmade poolest, siis Sarki mõnisada elanikku täidavad kümneid tuhandeid offshore-firmade nominaaldirektorite ja -aktsionäride kohti.

Nagu Sark jäi oma väiksuse tõttu hiljaks offshore-turule tulekuga, nii on ta ilmselt samal põhjusel jäänud seni kahe silma vahele ka selle staatuse piiramisel. Tõenäoliselt ei jää see niimoodi siiski enam kauaks.

Iirimaal on juba aasta aega parlamendis ja selle komisjonides käinud arutelu maksuvabade firmade kaotamise, nende tegevuse piiramise või nende üle kontrolli suurendamise üle.

Briti välisminister Robin Cook tegi eelmise aasta kevadel peetud kõnes asumaadele ettepaneku «ühtlustada oma seadusandlus emamaa omaga». Vastutasuks lubas ta nende maade elanikele täieliku Suurbritannia kodakondsuse.

Asumaad on seatud võimaluse ette -- saada mõningane majanduslik kahju offshore'ist tulenevate sissetulekute vähenemisest, kuid taskusse ehtne Suurbritannia pass, millega vabalt maailmas elada ja rännata. Konkreetsetest sammudest Briti Neitsisaarte, Turks ja Caicose ning muude asumaade seadusandluses pole seni küll veel midagi kuulda olnud, kuid mõned teised, koloniaalstaatusest vabanenud riigid (Bahama, Belize) ootavad neid muutusi suure igatsusega, lootes konkurentide vähenemist offshore-teenuste turul.

Mõnede offshore-teenuseid osutavate maade väljalangemisel ilmuvad teised, kes need augud täidavad.

Septembris toimusid Belize'is valimised, mille tulemusena sai uueks peaministriks hr Muza, hariduselt jurist, kitsamalt erialalt offshore-spetsialist. Üheks tema esimeseks sammuks oli seaduse vastuvõtmine, mille kohaselt saab teisel maal registreeritud firma Belize'i ümber registreerida peaaegu lisakuludeta. Viide on ilmne -- kes ei soovi uutes tingimustes täita oma Mani või Jersey firmale esitatavaid nõudeid, on teretulnud Belize'is. Kindlustunnet Belize'i firmade kasutamisel suurendab ka see fakt, et Belize on lubanud, et ei suurenda mitte kunagi oma firmade iga-aastast lõivu.

Uute offshore-riikide hulka on sattunud ka mädamune. Mõne aasta eest ilmus uus offshore-maa Niue -- väike saareke Vaikses ookeanis.

Seadused olid korralikult koostatud ning sisaldas ka omapäraseid uuendusi. Näiteks on Niuel lubatud registreerida firmasid, mille nimi ei ole ladina, vaid mõnes muus transkriptsioonis (kirillitsa, hiina, gruusia vms).

Niue firmade omapära selgus hiljem. Ebameeldiva üllatusena küsiti aasta pärast firma registreerimist pikendades ootamatult kõrget hinda.

Seda on juhtunud mõnel teiselgi maal ning loomulikuks käiguks on katse vahetada tarnijat. Selgus aga, et Niue puhul ei ole see võimalik! Niue offshore-seadustiku on koostanud üks rahvusvaheline erafirma ning saanud selle eest nende firmade müügi ja teenindamise ainuõiguse. Igasugune monopol annab aga võimaluse hindu dikteerida.

Viimase aastakümne jooksul on enamik USA osariike seadustanud uut tüüpi firma -- Limited Liability Company (LLC). Seda firmat loetakse tema omanike ajutiseks ühenduseks ning maksukohustus on delegeeritud korporatsiooni tasandilt omanike tasandile. Kui kasum pole teenitud USAs ning firma (formaalseteks) omanikeks on maksuvabad firmad, kes oma kodus ei pea mingeid makse maksma, on korrektselt maksuvabaks muutunud ka USA firma.

Käesolevaks ajaks on Delaware'i ja Wyomingi osariikides LLC tüüpi firmad juba üsnagi levinud, sest nende osariikide maksuseadused on lihtsaimad.

Hetkel kuum