15. veebruar 1999 kell 22:00

Järveti hagi eelistung lükkus maikuusse

Eelistungi käigus esitas taotluse menetluse juurde hageja ehk Järveti poolele asumiseks kuningriiklane Kalle Kulbok, sest tema huvid on mängus kontsessioonilepingu tühisuse tunnustamise osas. Kulboki taotluse kohaselt on ta Eesti Telefoni võlgnik sel põhjusel, et kontsessioonileping kehtib.

Nii hageja kui ka kostja olid Kulboki taotluse vastu, sest taotluses ei olnud piisavalt põhjendatud Kulboki motiivid. Samuti esines taotluses ebatäpsusi, nimelt väitis Kulbok end Eesti Telefoni aktsionäri olevat, kuigi Eesti Telefon kuulub praegu ASile Eesti Telekom ning Soome Sonera ja Rootsi Telia ühisfirmale Baltic Tele AB. Kulbok on Eesti Telekomi aktsionär, kusjuures talle kuulub kaks aktsiat.

Mõlemad pooled jäid istungil oma seisukohtade juurde. Järvet taotleb kontsessioonilepingu tühisuse tunnustamist, kuna see ei vasta seadustele ning takistab tema kui füüsilisest isikust ettevõtja huve. Eesti Telefoni ja valitsuse esindajad aga ei tunnista hagi.

Kokku on Tanel Järvet esitanud kohtule 12 hagi, mis kõik seonduvad Eesti Telefoni või Eesti Telekomiga. Hagide põhjuseks on tema kui füüsilise isiku huvide rikkumine.

Kohus otsustas oma seisukoha Kulboki menetluse juurde võtmise osas teha 19. veebruariks ning jätkata eelistungit 13. mail. Võimaluse korral minnakse siis üle ka põhiistungile. Pooltele tehti ülesandeks esitada võimalikud lisatõendid 1. aprilliks.

Autor: Sten A. Hankewitz

Hetkel kuum