15 veebruar 1999

Turvateenuse ostmine annab lisakasu

Valides võimaluste vahel palgata ise turvatöötajad või osta turvateenust, tuleb arvestada võimalikke ohutegureid. Uus politseiseadus ei luba politseist lahkunutel viie aasta jooksul asuda tööle turvafirmadesse. Sellega on riiklikult asutud soodustama sisevalveteenistuste loomist, kuid tasub kaaluda, kas see on parim lahendus firma arenguks.

Loomulikult ei vaja kõik firmad mehitatud valvet. Seda teenust on soovitatav osta siis, kui tegemist on:

- kõrge varguseohuga rahvarohke keskuse, näiteks selvekauplusega;

- kõrge varguseohuga tootmishoone, lao või kaupluse pääslaga;

- hoone dispet?erpunktiga, mis on ühendatud sisenejate ja väljujate kontrollimiseks mõeldud läbilaskepunktiga. See võib olla näiteks privaatse või rahvarohke (kõrg)hoone peauks või hotelli ametipääsla.

Kui mehitatud valvele tehtavad kulutused tunduvad liiga suurtena, tuleb kaaluda, kas üleüldse palgata valvurit.

Valvet saab korraldada ka nii, et ruumi paigaldatakse paanikväljakutse nupp. Sellele vajutamine toob kiiresti appi turvafirma alarmmeeskonna. Lisaks on niikuinii tarvis firma ruume ka öösiti valvata. Seda arvestades maksab teenus kindlasti vähem, kui küsib ka kõige odavam valvur. Pealegi võib valvuri palkamine tuua täiendavaid kohustusi ja väljaminekuid.

Võttes tööle valvuri, luuakse seaduse silmis sisevalveteenistus. Turvaseaduse kohaselt on tööandja kohustatud maksma ühekordset toetust tööülesannete täitmisel invaliidistunud valvurile või hukkunu omastele kuni viie aasta palga ulatuses. Turvafirma palkamisel sellist äririski ei teki.

Enamik õnnetusi tekib inimliku vea tõttu. Kui olete palganud turvafirma, on sellel kindlasti tegevusvastutuskindlustus, mis hüvitab tekkinud kahju.

Loomulikult võite ka ise sellise lepingu sõlmida, kuid see maksab ning kahjusumma väljamaksmise korral ei suhtu teie kindlustusselts teisse enam sama lahkelt kui seni.

Kinnipeetuga tegelemise õiguslik alus on turvafirmal seaduse järgi sama mis sisevalveteenistusel, kuid kohtus tunnistamine tuleb firmal oma töötajale kompenseerida.

Kinnipeetuga tegelemine halvab sisevalve töö, sest valvajad peavad oma töökoha ajutiselt maha jätma. Turvafirmal on aga võimalus saata kohale asjakohane üksus. Peale valve võib turvafirma saata kohale operatiivrühma, mis lõpetab firma töötajate või klientide füüsilised konfliktid. Tarviduse korral saab ka väljaõppinud evakuatsiooni korraldava meeskonna.

Turvateenuse sisseostmisega tekib kõrvaline objektiivne jõud, kellel puudub vajadus midagi varjata, et kolleege kaitsta. Ka tekib firmale objekti vanema-projektijuhi näol täiendav turvalisusest huvitatud isik, kes võib asendada firma enda turvaasjatundjat.

Klient võib peale valve kasutada ka turvafirma korrapidamisteenistust, mis suhtleb politsei ja päästeametiga ning on otsustes ratsionaalne, laskmata end mõjutada sündmuskohal valitsevast ohust ja segadusest.

Autor: Urmas Piir

Hetkel kuum