16. veebruar 1999 kell 22:00

Piiritusetehase omanik ei täida kohustusi

Moe piiritusetehase tootmine seisab. Tehase juhatuse esimees Enno Harmipaik tunnistab, et ettevõte ei suutnud täielikult täita eelmiseks aastaks võetud müügikohustusi. Tema sõnul takerdus piirituse eksport möödunud aastal eelkõige Venemaa rahakriisi tõttu.

Eelmisel aastal müüs piiritusetehas 3,36 miljonit liitrit piiritust, millest eksporditi 53,5 protsenti.

Erastamisagentuuri peadirektor Väino Sarnet ütles, et Moe piiritusetehase aktsiakapitali laiendamise lepingus on kirjas, et Tulivesi Invest (endine Balti Põrand) peab tagama piiritusetehase toodangu ekspordi. Samas tunnistas ta, et selle punkti täitmise tagamine ei ole lepinguga piisavalt garanteeritud.

«Õigus nõuda piirituse ekspordi tagamist on, kas teine pool seda tegema peab, ei ole nii kindel,» lausus Sarnet.

Sarnet tunnistas, et selle lepingupunkti mittetäitmisel on ette nähtud ka sanktsioonid, kuid nende rakendamine pole kuigi ühene ja lihtne.

Sarneti sõnul on riigil õigus pöörduda kohtusse. «Kohtu jaoks on vaja poolt, kelle huve rikuti,» selgitas ta. «Kuna riik oli omal ajal ainuaktsionärina otsustaja aktsiakapitali laiendamise üle, ei saa riik öelda, et tema otsuste alusel rikuti tema enda huve.»

Moe piiritusetehasesse erainvestori kaasamise initsiaator, majandusminister Jaak Leimann põhjendas seda sammu hädavajadusega, päästa müügiraskustes piiritusetehas.

Tulivesi suurendas Moe piiritusetehase aktsiakapitali 5,8 miljonilt kroonilt 8,7 miljonile kroonile.

Autor: Raul Ranne

Hetkel kuum