16. veebruar 1999 kell 22:00

Prantsuse tööpäev 7 tundi

Seaduse vastuvõtmisele eelnesid kahenädalased debatid, kuid seaduseelnõu heakskiitmisega probleeme ei olnud, sest seadust pooldavad pahemerakonnad on parlamendis enamuses.

Seaduse peab heaks kiitma veel ka parlamendi ülemkoda senat, kus seaduse vastu olevad paremerakonnad on enamuses, kuid kuna senati volitused on piiratud, ei tohiks 35tunnise töönädala kehtestamise seaduse jõustumises enam kahtlust olla. See tähendab, et alates 2000. a algusest peaks seadus jõustuma.

Selle järgi ei tohi tuleval sajandil enam ükski rohkem kui 20 töötajaga ettevõte kehtestada töötajaile üle 35tunnist töönädalat. Ainult alla 20 töötajaga väikefirmadele antakse kaks aastat üleminekuaega.

Praegu arutleb Prantsusmaa selle üle, missugused võivad olla selle seaduse praktilised tagajärjed. Kohe kui seadus on vastu võetud, alustab valitsus läbirääkimisi ettevõtte tasandil. Valitsus teab, et tööandjad on seni veel põhimõtteliselt töönädala lühendamise vastu, kuigi see osa suurettevõtetele on kahtlemata kasulik. Ametiühingud kardavad palga alanemist.

Seni on nõustunud 35tunnise töönädala kehtestamisega 1055 ettevõtet.

Üleminekuperioodil hakatakse tööandjatele maksma toetust, mille suurus aastas töötaja kohta on kuni 43 000 krooni.

Autor: KL

Hetkel kuum