17 veebruar 1999

Riigikogu katkestas tollide arutelu

Katkestamise poolt oli 33 ja vastu 30 riigikogu liiget.

Väliskomisjon leidis, et eelnõu arutelu tuleb katkestada, kuna see on vastuolus Eesti WTO läbirääkimistel kokku lepitud positsioonidega.

Riigikogu täiskogu saab seaduse arutelu jätkata kõige varem järgmisel nädalal, mil toimub kolm selle koosseisu viimast istungit.

Enne katkestamist kasutasid maaerakondade esindajad ohtralt võimalust enda esitatud eelnõu kohta küsida ja riigikogu puldist sõna võtta. Peamiselt kõlasid süüdistused töötleva tööstuse aadressil.

Mitmed opositsiooni esindajate küsimused olid eelnõu naeruvääristava iseloomuga.

Maaerakondade eelnõu seadustamine võib peatada Eesti liitumise maailma kaubandusorganisatsiooniga (WTO).

Eelnõu näeb ette tollimakse 40 kaubagrupile, peamiselt liha, piima, teravilja, kartuli ja munade sisseveole.

Välisministeeriumi teatel kehtib WTOga liituja suhtes kohustus mitte muuta läbirääkimiste protsessi ajal turulepääsu tingimusi. Samuti on WTO praegu tunnustanud kehtivat Eesti tollitariifide seadust.

Kui riigikogu tollitariifiseaduse muutmise heaks kiidab, lükkub Eesti liitumine WTO-ga kolm-neli aastat edasi ning jääb seisma ka ühinemine Euroopa Liiduga.

Autor: BNS

Hetkel kuum