22 veebruar 1999

EVEA võlausaldajate esimene üldkoosolek

Panga võlausaldajate esimese üldkoosoleku päevakorras on vaid üks punkt -- pankrotitoimkonna valimine.

EVEA Panga pankrotihaldurid avaldasid enne üldkoosoleku toimumist ajalehtedes üldkoosoleku reglemendi, mis määratleb tavatult rangelt koosoleku protseduuri.

Reglemendiga on täpselt fikseeritud koosolekust osavõtjate ring, koosoleku kestvus ja korra tagamine. Koosolekut juhtivatel pankrotihalduritel on piiramatu sõnaõigus, võlausaldajal on sõnaõigus aga «üksnes halduri loal kirjalikele küsimustele vastamiseks.» Halduril on õigus koosoleku korrarikkuja lahkuma sundimiseks kasutada politsei ja turvamehe abi.

Autor: BNS

Hetkel kuum