Kaja Koovit • 22 veebruar 1999

Taani toetab Eesti eksporti

Programmi Eesti koordinaator, Eesti ekspordiagentuuri direktor Lea Kroonmann lausus, et projekti raames toimub koostöö koolitajate ja ettevõtete vahel ning projekti lõppedes peaksid selles osalevatel ettevõtetel olema oma toodangule sihtturg ja oskused oma toodangu sinna müümiseks.

Kroonmann märkis, et agentuuri korraldatud eksportööride uuring näitas, et ettevõtjatel ei ole enam tarvis üldist ekspordikoolitust, vaid konkreetselt nende toodangu eksporti puudutavat väljaõpet.

Projekti esimeses etapis valitakse koostöös Taani ekspertidega välja 20 Eesti konsultanti, kes saavad ekspordikoolituseks vajaliku väljaõppe, ja 10 Eesti ettevõtet.

Konsultantide valikul lähtutakse regionaalsest printsiibist, et esindatud ei oleks ainult Tallinn. Ettevõtete valikul on määravaks toote ekspordipotentsiaal.

Programmi kogumaht kolmes Balti riigis on 5 miljonit Taani krooni ehk üle 10 miljoni Eesti krooni, mis jaguneb riikide vahel võrdselt. Projekt lõpeb 30. juunil 2000. a.

Hetkel kuum