Kristi Malmberg • 24. veebruar 1999 kell 22:00

Valitsus ootab auditi tulemust

Valitsus kuulas teisipäevasel istungil rahandusministri ülevaadet Hüvitusfondi olukorrast, kuid ei saanud midagi otsustada, sest fondi aastatulemused on seni auditeerimata. Fondi poolaasta auditeeritud kahjum on 184,4 mln krooni ja aastakahjum ligi 307 mln krooni.

«Tulemused pole muidugi rõõmustavad, kuid selgust probleemides pole veel saabunud. Pealegi käib juriidiline vaidlus fondi ja Ühispanga vahel,» nentis Opmann.

Hüvitusfond ja Ühispank sõlmisid 1997. aasta novembris tuletistehingu, millega fond sai 90 mln krooni kahju, sest panga väitel loobuti tehingust juba järgmisel päeval. Fond on selles suhtes eriarvamusel ja praegu koostavad kaks advokaadibürood hagi Ühispanga vastu.

Fondi auditeerinud PricewaterhouseCoopers peab tuletistehinguid «antud võimaluste piires adekvaatseiks».

Opmann tunnistas, et tal on väga raske prognoosida, millise lahenduseni nende tehingute osas jõutakse. Ta lisas, et loodetavasti suhtub ka riigikontroll tänavu Hüvitusfondi kontrollimisse rangemalt. Samuti soovib valitsus riigikontrolli hinnangut fondi järelevalve parandamise vajalikkuse ja võimaluste kohta. Mullu jäi riigikontroll fondi tegevusega rahule.

Valitsus tuleb Hüvitusfondi küsimuse juurde tagasi 16. märtsil. Opmanni sõnul on fondi tuleviku suhtes kaks võimalust. Esimese kohaselt erastatakse fond mingi aja jooksul vahetusvõlakirjade emiteerimise teel. Teise järgi erastatakse aastal 2002 vastavalt kavandatule viimased obligatsioonid ja pärast seda otsustatakse, kas fond likvideerida või leida talle mõni teine, näiteks investeerimisfondi funktsioon.

Rahandusministeerium peab esitama tegevuskava fondi restruktureerimiseks 23. märtsi valitsuse istungile, pidades eelkõige silmas EVPde kehtivusaja lõppemist.

Hetkel kuum