1. märts 1999 kell 22:00

Kas pooldate ekspordi riiklikku doteerimist?

Praeguses keerulises majandussituatsioonis on Eesti ettevõtjatel omal jõul väga raske maailmaturul läbi lüüa. Eriti raske on konkureerida teiste riikide suurte firmadega olukorras, kus peaaegu kõik maailma riigid rakendavad oma ettevõtjate toetuseks mitmeid tururegulatsioonimehhanisme, sealhulgas doteerivad ka firmade eksporti.

Eesti on üks väheseid riike, kes seda ei tee, seega on meie ettevõtjad võrreldes oma lääne konkurentidega ebavõrdses olukorras.

Ma usun, et ekspordidotatsioonid tuleksid kõne alla kui ajutine abinõu. Need oleksid vajalikud seni, kuni Eestil õnnestub saada Euroopa Liidu täisliikmeks.

Kui pääseme Euroopa ühtsesse tolliruumi, siis loomulikult kaob sellise toetamise järele vajadus.

Paralleelselt eksporditoetustega tuleks käivitada ka tasakaalutollid. See oleks üks allikas, kust riik saaks raha eksporditoetuste jaoks.

Mõlemad toetusmehhanismid peavad olema loomulikult kiiresti, vastavalt olukorrale, muudetavad.

Ma arvan, et ma ei poolda seda. Toetused ei mõju hästi vabale konkurentsile ja majanduse arengule, toetused ei tee tootmist efektiivsemaks.

Elujõus majandus saab areneda ikkagi läbi ausa konkurentsi ja avatud majanduse, kus ei toetata ega takistata kedagi.

Niisuguste toetuste määramisel, nagu oli meil näiteks põllumajanduse ikaldustoetused, tekib alati väga palju segadust ja arusaamatusi.

Mina pigem eelistan mitte toetada kui minna välja niisuguse segaduse peale. Ilma toetusteta oleks garanteeritud, et kõik ettevõtjad on võrdsetes tingimustes, toetuste jagamisel see aga nii ei oleks. Kõigile ettevõtetele toetusi ei jätku ja miks peab üks või teine saama riigilt abi, teised aga mitte?

Muuseas, igal ettevõtjal on võimalik kindlustada oma eksporti meie finants- ja kindlustusinstitutsioonides. Meie oleme oma ekspordi kindlustanud ja tahame lähemal ajal kindlustada ka müügi siseturule.

Seega ei ole siin vaja käia riigilt dotatsioone küsimas, vaid kõik vajalikud instrumendid on meie koduturul olemas. Tasub võtta vaevaks asja uurida ning ettevõtte arengu nimel rohkem tööd teha.

Hetkel kuum