2. märts 1999 kell 22:00

Kui suur on teie kampaania eelarve ja kes on rahastajad?

Orienteeruvalt 3 miljonit krooni. Kokkuvõtted teeme ja aruande esitame pärast valimisi.

Kuna teised ütlesid ka 3 miljonit ja meie valimiskampaanias väline sära puudub, siis mulle tundub, et Reformi- ja Keskerakonna 3 miljonit on arvestatud dollarites.

Meie valimiskampaania maksumus 3 miljonit krooni läks kunagi minu suust liikvele ammu enne valimisi. Ma ütlesin summa umbes ja ajakirjanikud võtsid seda nagu mingit definitsiooni. Aga nüüd on see kindlasti natuke lõhki läinud. Samas ka raha lubajaid on rohkem kui andjaid ja ma ei tea, kui palju lubadusi on realiseerunud. Rahastajateks on kahe erakonna liikmed ning Eesti ettevõtjad ja ettevõtted. Kampaania rahastajad avalikustame seaduses ettenähtud korras pärast valimisi.

Keskerakond avaldab oma valimiskampaania eelarve seaduste kohaselt pärast valimisi. Toetame poliitika rahastamise suuremat läbipaistvust, kuid reeglid peavad olema täpselt fikseeritud ja kõigile ühesugused. Me oleme meediakanalites ka mõningaid sponsoreid nimetanud.

Reformierakonna valimiseelarve ületab 3 miljonit krooni, kuid see, mis ÄPs oli -- 7-8 miljonit, on absurd. Meil on õnnestunud oma vahendeid lihtsalt efektiivselt paigutada. Suurim sponsor on riigieelarve. Reformierakonnale tehtavad eraldised riigieelarvest olid 1998. a 2,48 mln krooni ning on 1999. a vähemalt 2 mln krooni. Teised sponsorid on Eesti eraettevõtjad, kelle kohta anname põhjaliku ülevaate valimiskomisjonile esitatavas aruandes.

3,5 miljonit krooni oli planeeritud, aga see on võib-olla natuke suurenenud, sõltub kohapealsetest toetajatest. Suuremad finantseerijad: Norma Grupp, Esraven, Järve Kaubamaja, Magnum Pharma, ESS, eraisikud. Toetajate deklaratsioon avaldatakse seaduses ettenähtud korras peale valimisi.

Eelarve on väiksem, kui me ise oleks soovinud, kuid suurem konkurentide poolt meile soovitust. Allikaid on peamiselt kolm: nimekirja esimesed kümme annavad eelarvesse oma panuse, sest erakonna reklaam tutvustab eeskätt neid; erakonnale riigieelarvest eraldatav dotatsioon; meie erakonna vaateid jagavad ettevõtted, mille nimede avalikustamine on kuni valimisteni on konfidentsiaalsusnõude tõttu enamasti võimatu.

Hetkel kuum