Kadi Heinsalu • 2. märts 1999 kell 22:00

Petturid hakkavad kohtusse jõudma

Kaitsepolitseist on kohtusse jõudnud või jõudmas neli suurt käibemaksupettuse süüdistuskokkuvõtet, mille kahjusumma on kokku 36 miljonit krooni ja süüdistavaid ligi 50.

Mitu miljonitesse kroonidesse ulatuva käibemaksupettuse lugu on kohtusse jõudmas või jõudnud ka keskuurimisbüroost ja majanduspolitseist.

Vaid maksuameti ja politsei koostöös loodud nn maksupolitsei pole veel ühtegi tõsist maksupettuse juhtumit nii kaugele uurinud, et sellest rääkida saaks.

Enamik süüdistatavaid on tänaseks ametlikult vaesed kui kirikurotid, sest väljapetetud raha on läinud kas altkäemaksudeks, kaasosalistele töötasuks või lihtsalt raisatud.

- sündinud 1969 Sverdlovski oblastis

- süüdistus: KrK § 142 lg 3 p 2, 3 § 143 lg 2 p 3

- süüdistatakse fiktiivses kütuseekspordis, mille tõttu jäid riigil laekumata maksud suures ulatuses

- võib viibida Vene Föderatsioonis

- sündinud 05.04.1952 Usbeki NSVs

- süüdistus: KrK § 143 lg 2 p 1

- süüdistatakse fiktiivse kütuseekspordi vormistamises suures ulatuses

- võib viibida Vene Föderatsioonis Peterburis või Usbekistanis. Endine NSVLi erusõjaväelane

- sündinud 20.05.1961 Kasahhi NSVs

- süüdistus: Krk § 17 lg 4 - 186; § 17 lg 6 - 143 lg 2 p 1

- süüdistatakse dokumentide võltsimises, fiktiivsele kütuseekspordile kaasaaitamises

- võib viibida Vene Föderatsioonis Peterburis

Kaitsepolitseist läks sel nädalal Pärnu linnakohtusse süüdistuskokkuvõte 16,3 miljoni krooni suuruse käibemaksupettuse kohta, tegemist oli fiktiivse kütuseekspordiga Venemaale, Lätti ja Ukrainasse. Kohtuistungit on seni edasi lükatud.

Süüdistatavaid on 15, sealhulgas seitse Ikla tollipunktis töötanud ametnikku ja üks pitsativalmistaja. Maksupettused, mida kokku on üle 300 juhtumi, toimusid 1996. aastal.

Üks väidetava kuriteo organiseerijaid on kaitsepolitsei poolt tagaotsitav 30aastane Jevgeni Marzan. Kaitsepolitsei koduleheküljel on tema tunnusmärkideks täidlane kehaehitus, tumepruunid silmad, mustad juuksed.

Taga otsitakse ka endist NSVLi erusõjaväelast Anatoli Merzlikinit, sündinud 1952 Usbeki NSVs. Ka tema tundemärkideks on tugev kehaehitus, lisaks lame nina, mustad silmad ja lühikesed mustad juuksed. Kaitsepolitsei andmetel võib mees viibida kas Peterburis või Usbekistanis.

Kolmas tagaotsitav on 38aastane Pavel sheshko, Kasahhi NSVs sündinud mees, kelle tunnusmärgid suures joones sarnanevad kahe eelpool kirjeldatud mehe tundemärkidega.

- sündinud: 17.08.1972 Tallinnas

- süüdistus: KrK § 143 lg 2 p 1

- süüdistatakse kelmuses

Pärnu maakohtusse saatis kaitsepolitsei eelmise aasta lõpus süüdistuskokkuvõtte 1995. ja 1996. aastal Pärnus ja Paides toimunud fiktiivse piimasaaduste ekspordi asjus. Riigilt peteti selle käigus välja 4--5 miljonit krooni käibemaksu.

Süüdistatavaid on seitse, nende hulgas tolliametnikud. Uurija sõnutsi on kõik peamiselt vene rahvusest. Selles asjas on üks mees tagaotsitav, isikukirjelduste järgi rõugearmiline 27aastane Dmitri Kishelevits, endine Mustamäe poiss.

Kaitsepolitseipoolne eeluurimine on lõppenud fiktiivse piimasaaduste ekspordi juhtumis, kus riigilt peteti välja 8 miljonit krooni. Need sündmused toimusid 1996. ja 1997. aastal.

See juhtum on seotud eelpool nimetatud piimasaaduste fiktiivse ekspordi juhtumiga, kuid eraldati sellest, sest tegevuspaik oli Pärnu asemel Tallinna sadama tollipiiripunkt.

Süüdistuskokkuvõtte põhjal süüdistatakse pettuses 15 meest, kes kõik on endised tollitöötajad.

Tartu kriminaalpolitsei uurimisbüroos on pikemat aega eeluurimisel Valga kütuseärimehe Raivo Paala süüasi. Meest süüdistatakse 20 miljoni kroonises käibemaksupettuses. Paala väidetavad varitehingud leidsid aset 1993. ja 1994. aastal ning olid seotud ASidega Runo, Transoil Argo ja Avers.

Paala kriminaalasi hõlmab ka Valga maksuameti endist direktorit Aavo Hõbedat, keda süüdistatakse ametialases lohakuses. Raivo Paala ise väidab, et maksuamet ja politsei kiusavad teda taga ning on nimetanud kõiki süüdistusi alusetuteks.

Paala viimane väidetav maksupettus, mis pandi toime aasta tagasi, seisneb maksuameti andmetel 1,5 miljoni krooni suuruse käibemaksu väljapetmise katses, kus firmajuhiks oli pandud Tallinna asotsiaal Riho Kitsnik.

Lisaks on Paalale kuuluval ASil Transoil Service maksuameti ees 2,7 miljoni kroonine maksuvõlg ja ilmselt sel nädalal kuulutab Valga maakohus välja kütusefirma pankroti.

Samal ajal müüb Valga täitevamet edutult Paalale kuuluva NT Kaubanduse kaubanduskeskust Valga linnas. Eelmisel reedel okjson äpardus, ühtegi ostjat ei ilmunud ja nüüd tahab täitevametnik 3,4 miljoni krooni suurust müügihinda pisut vähendada. Maja on oksjonil Maapanga 4,6 miljoni kroonise võla tõttu.

- sündinud: 02.11.1966. a Solikamskis

- süüdistus: KrK § 143 lg 2 p 1 ja 1¹ ja KrK § 165 lg 2 p 1

- süüdistatakse kelmuses ja altkäemaksu andmises

- võib viibida Vene Föderatsioonis Peterburis

Jaanuaris saadeti kaitsepolitseist Tallinna linnakohtusse tolliametnike ja nn Solikamski grupeeringu liikmete osavõtul organiseeritud käibemaksupettus, kus osales 11 meest.

Süüdistuse kohaselt panid Vladimir Koshelev, Igor Abramov ja Juri Sobjanin 1996. aastal toime aktsiisi- ja käibemaksupettusi, mille tulemusena jäi riigieelarvesse laekumata 2,9 miljonit krooni aktsiisimaksu ja 1,6 miljonit krooni käibemaksu.

Pettusteks kasutasid mehed võltsitud NSV Liidu passi, millesse oli kleebitud Sobjanini foto ning võltsitud volikirja, mille alusel end Ukrainas asuva ettevõtte Aljur esindajaks tituleerinud Sobjanin sõlmis Tallinnas Neste Oil Eesti ASiga mootorikütuse reekspordi lepinguid. Lepingute alusel vormistati fiktiivsed ekspordi kaubadeklaratsioonid. Kuriteole aitas kaasa Tallinna tolliinspektuuri linnasadama tollipunkti nooreminspektor Andres Nõgisto, kes omakorda tõmbas seltskonda endised tollitöötajad Marko Kupitsa ja Alfred Hallika. Kaasa aitasid veel lennujaama, Kunda ja Saaremaa tollipunktide tolliinspektorid.

Solikamski grupeeringu väidetava liidri, 32aastase Vladimir Koshelevi suhtes keeldus Tallinna linnakohus kohaldamast vahi all pidamise tõkendit. Koshelev pages enne lõpliku süüdistuse esitamist Venemaale ja redutab kaitsepolitsei andmetel Peterburis. Tallinnas oli ta sisse kirjutatud vanalinna Niguliste tänavale.

Kriminaalpolitsei süüdistab mehi ühtekokku 20 miljoni kroonises maksupettuses kütusefirma ASi Lozoil omanikena. Uurija Eero Ergma sõnul ükski neist eeluurimise ajal süüd omaks ei võtnud, üksnes Kesa tunnistas süüd osaliselt. Ajavahemikul oktoobrist 1994 kuni novembrini 1995 sooritasid Lozoili omanikud ASidega EK ja Neste Oil Eesti 450 tehingut. Ostetud kütus pidi paberite järgi minema ekspordiks Venemaale, Valgevenesse ja Poola, tegelikult müüdi kütus kohapeal, põhiliselt Lõuna-Eestis. Sisse kukkus seltskond juhuslikult ühes pangas, kus Erkki Kesa esitas sularaha väljavõtmiseks võltspassi.

Üks süüdistatav on 1997. aasta parimate majandusnäitajatega audiitorfirma ASi Audest juht ja omanik Pjotr Kisseljov, teine Hansapanga edukas fondihaldur Vadim Ogneshtshikov.

Kisseljov ja teised süüdistatavad süüd omaks ei võta. Kisseljovi sõnul on kõik maksuameti ettekirjutused kas kohtus või maksuametis tühistatud. Maksuameti eelmise peadirektori Kalev Järvelille sõnul on ettekirjutused tühistatud mitte sisu, vaid vormivigade tõttu.

Süüdistuskokkuvõtte järgi mõtles Kaares 1993--1995 välja mitmeid fiktiivsete kaupade eksportimise skeeme ja tõmbas seiklustesse kaasa oma sugulased ja äripartnerid, kes olid talle võlgu.

Kuna Kaares oli varem kohtu poolt karistatud, veetis ta aasta Tallinnas patarei vanglas ja vabastati sealt sügisel. Vahele jäi Kaares sellega, et märkis kauba saatedokumentides Venemaale sõitva veoauto juhiks oma vana ema, aga emal polnud isegi autojuhiluba.

Väidetavalt soetas Kaares petetud raha eest Viljandi äärelinna kolm ridaelamuboksi, ostis isale auto ja parandas isamaja, käis perega välismaal ja elas lustakat elu.

Pettused toimusid 1994--1995 ja Põlva maakohus on mehe korra ka selles asjas süüdi mõistnud. Oja, kes kehva tervise pärast alates möödunud suvest enam ei tööta, on aga kohtuotsuse Tartu ringkonnakohtusse edasi kaevanud, asi tuleb arutlusele aprillis. Oja poolt väidetavalt sooritatud käibemaksupettused toimusid erinevate kaubaartiklitega ja mees istus mõnda aega eeluurimise ajal ka vahi all.

Hetkel kuum