3. märts 1999 kell 22:00

Kas toetate töötuskindlustuse fondi loomist?

Olen põhimõtteliselt selliste asjade vastu, see on sotsialismi ilming. Omanik peab alati suutma koondamise kinni maksta, ei saa olla nii, et teised maksavad. Näiteks Kiviter, algul kanditakse varad kõrvale, jäetakse tuhat inimest tööta ja pärast peab Kiviteri omanike tegematajätmise kinni maksma riik, kes korjab selle raha teiste ettevõtete ja töötajate käest. Ma arvan, et sellist ümberjagamist ei ole üldse vaja. See kahandab ettevõtjate vastutust.

Seadusi tuleks muuta nii, et selliste Kiviteri-taoliste juhtumite puhul kaetakse kahjud mitte ainult pankrotistunud ettevõtte vara realiseerimisest, vaid pannakse mängu ka ettevõtte omanike vara.

Valitsus on järjekordselt rikkunud kolmepoolsete läbirääkimiste kokkulepet, sest saatis poolteist nädalat tagasi selle kontseptsiooni meile ja tööandjatele läbivaatamiseks ning omapoolsete seisukohtade esitamiseks. Meil on kokkulepe, et töö- ja sotsiaalpoliitikat puudutavad kontseptsioonid arutatakse kõigepealt valitsuse, töövõtjate ja tööandjate vahel läbi ning siis esitatakse juba ühine seisukoht, mis läheb valitsusele heakskiitmiseks.

Olen kuulnud, et selle kindlustusliigiga võetakse töövõtjatelt ära töölepinguga neile ettenähtud tagatised. See on meile arusaamatu. Ma ei saa üldse aru, kuidas sai valitsus sellise seisukoha vastu võtta, sest tegemist on kahe täiesti erineva asjaga. Üks on kindlustus, teine aga tööleping ning sellega kaasnevad tagatised.

Mina toetan seda ettepanekut. Tegemist on inimliku otsusega ja töövõtjatel on vaja, et neil oleks olemas kindel seljatagune. Õnnetuste ja probleemide eest ei ole meist keegi kaitstud ja on hea, kui on fond, mis aitab neid leevendad.

Ettevõtte juhina ei näe selles midagi halba, et firma peab hakkama riigile natukene rohkem maksma. Maksukoormus suureneb, aga see-eest on riigil olemas fond, millega kindlustada inimeste seljatagust.

Töötuskindlustuse fond valitsuse pakutud kujul tõstab maksukoormust. Selline kohustuslik makse on põhiseaduse § 113 järgi koormis, mida hakataks iga töölepingu alusel töötava inimese poolt ja pealt maksma töötuskindlustuse fondi.

Eesmärk on siirdada koondamistasude maksmise kohustus tööandjalt uuele isikule -- fondile. Erinevuseks oleks see, et koondaval ettevõttel ei tuleks enam koondatavale maksta 2--4 kuu keskmise palga suurust koondamistasu.

Seega on tegelikult tegemist ümberjaotamisega, kus mõnede ettevõtete kehva juhtimise maksavad kinni teised ettevõtjad ja nende töötajad. Koondamistasude maksmine tuleks pigem korraldada nii, et see ei muutuks koormiseks teistele ettevõtetele ja töötajatele.

Hetkel kuum