4 märts 1999

Külm lööb autojuhi mõistuse selgeks

Vaatamata sellele, et lumerohkemat aastat kui tänavune annab otsida ja hange sõitnud auto oli tuisustel päevadel tavaline vaatepilt, on liiklusõnnetuste arv võrreldes möödunud aastaga kahanenud. Sealjuures pole tegemist mõne protsendi, vaid koguni kolmandikuga õnnetuste koguarvust.

Loomulikult ei kajasta statistika üksüheselt tegelikku liikluspilti. Vaevalt, et kümned, võib-olla isegi sajad teelt välja sõitnud juhid oma apsust politseile teatama ruttasid.

Registreeritud õnnetuste puhul on oluline see, et mullusega võrreldes on vähenenud hukkunute, eriti oluliselt aga vigastatute arv.

Faktid tõestavad tõsiasja, et keerulised liiklustingimused pole raskemate avariidega arvuga võrdelises seoses. Halb ilm ja rasked teeolud suurendavad küll õnnetusse sattumise ohtu, teisalt sunnivad aga autojuhte ettevaatlikkusele.

Libeda ja tuisuga hoitakse hoolsamalt pikivahet, väga uljad ei olda ka valgusfoori kollase tule alt läbi kihutama.

Tavalisest hoopis ettevaatlikumalt sõidavad autojuhid ka bussipeatuste lähedal, et olla valmis võimalike teelejooksjate pärast kohe pidurdama.

Üks õnnetuste arvu vähenemise tendentsi põhjuseid võib olla ka Eesti vaesema elanikkonna võimetus auto talvisesse sõidukorda viia. Arvan, et nii mitmedki autod ei tulnud teedele seetõttu, et nende omanikud ei jõudnud osta talvekumme. Tänavusel talvel suvekummidega sõita oleks aga enesetapp.

Kindlasti on ka neid autoomanikke, kes selletalviseid liiklusolusid, ka käredat külma, oma autole üle jõu käivateks pidasid ja maanteedele õnne proovima ei läinud. Tuisustel päevadel seisis liiklus aga mõnel pool hoopis.

Positiivsetele tendentsidele vaatamata juhtub endiselt lubamatult palju õnnetusi jalakäijatega. Valdavalt on tegemist otsasõiduga kas tee ääres kõndinud või vales kohas üle tee läinud inimesele.

Kevade lähenedes võib ennustada, et liiklusolude paranedes ununeb talvine liiklusviisakus ja taastuvad endised sõidumaneerid. Fooris vilkuv roheline tuli ei pane autojuhti siis mitte pidurdama, vaid gaasi lisama. Julgen kinnitada, et taolist agressiivset sõidumaneeri soovitavad oma õpilastele ka mõned sõiduõpetajad.

Autor: Heiki Heinla

Hetkel kuum