4. märts 1999 kell 22:00

Milliseks kujuneb valimisaktiivsus?

Kui on kõrge osalusprotsent, võidavad selles kõige rohkem eestlased, kui madal, siis need erakonnad, kes esindavad venekeelset elanikkonda. Valimiste protsenti mõjutab see, et eestlaste seas on pessimismi mõnevõrra rohkem.

Ma ei välista, et kui näiteks täna-homme viitab peaminister või president, kuivõrd olulised need valimised on, siis eestlastes patriotismivaim tõuseb. Muulaste puhul prognoosin, et need, kes on kahe valimise vahel saanud Eesti kodakondsuse, lähevad valima. Võib oletada, et nad toetavad pigem vene erakondi, sest on saanud kodakondsuse enda arvates raskelt.

Võin tugineda meie veebruari alguses tehtud uuringule, mille põhjal 49% vastanuist kavatses kindlasti ja 28% tõenäoliselt valima minna. Kui viimastest pooled täidavad selle tõenäosuse, peaks valimisaktiivsus olema 62-63%. Asja võib veidi muuta kole tormine ilm jms. Pisut hoiatav oli ka madal osalusprotsent eelvalimistel, mis näitas, et sel korral huvilisi nii palju ei ole.

Ka meie küsitluse puhul oli vastamisest keeldujaid palju,tuues põhjuseks, et ei taha poliitikast midagi kuulda. Kõige agaramalt on väljendanud valmisolekut valima minna kõrgemas vanuses inimesed ja ükskõiksemalt suhtuvad valimistesse noored.

Reformierakonna valija on noor ja ka Isamaaliidu toetajate hulgas on suhteliselt palju noori. Kui nooremad valima ei lähe, on see kindlasti kasuks neile, kelle toetajaskond on vanem. Kõige vanem toetajaskond on Koonderakonnal ja EME-l.

Eelhääletusest ei saa järeldada, et valmisaktiivsus tulebki madal. Valimisaktiivsus tuleb umbes 68-70%. Küllaltki stabiilses ühiskonnas stabiliseerub ka valimisaktiivsus. Ei ole ühtki sotsiaalset põhjust, miks peaks aktiivsus hüppama kas üles või alla.

Valimisaktiivsuse osas on oluline, kuidas regioonid hääletavad. Kui linnades on aktiivsus kõrgem, kaotavad Koonderakond, EME ja väikeparteid. Raske on prognoosida, mida võidab Keskerakond, tal on toetajaid nii maal kui linnas. Kui provints on aktiivsem, siis kaotab Reformierakond ja ka Isamaaliit. Viimasel on maal sarnase ideoloogiaga konkurent EME.

Mina ei omistaks eelvalimistele üldse mingit tähendust. Üldiseks aktiivsuseks arvan kahte kolmandikku. Ülikooli korraldatud küsitlustes on ilmnenud tendents, et küsitlused näitavad kõrgemat aktiivsust, kui on tegelikult. EMORi veebruariküsitluse põhjal ei olnud 33% vastanuist veel otsustanud, kas läheb valima. Meie nii madalat näitajat ei ole saanud, meie küsitletuist suisa 80% tahab minna valima, aga on selge, et valimisaktiivsus nii kõrge ei tule.

Kui aktiivsus jääb madalaks, ütleme alla 60%, siis mina vaataks kõigepealt, kus on valimisaktiivsus madal: kas linnas, s.o Tallinnas, Tartus, Pärnus, või maal. Kui see on madal linnas, on see kasulik EME-le ja Koonderakonnale ning eriti kahjulik Reformierakonnale. Kui maal, siis vastupidi.

Hetkel kuum