7 märts 1999

Erakonnad ei taha seadusi austada

Õigusriik eeldab seaduskuulekust kõigi poolt, eelkõige ootaks aga seaduste täitmist neilt, kes pürgivad ise seaduste tegijaiks, s.o erakondade poolt. Seaduse järgi ei tohi valimispropagandat teha valimispäeval, loosungid ja plakatid pidanuks olema kõigist avalikest kohtadest kadunud. Selle nõude vastu eksisid tänavu kõik erakonnad. Põhimõtteliselt tuleks nüüd kõigile neile määrata rahatrahv kuni 20 päevapalga ulatuses, nagu haldusõigusrikkumiste seadustik ütleb. Tegelikult võiks aga uus riigikogu sellise nõude seadustest välja hääletada kuna seda niikuinii ei suudeta täita.

Hetkel kuum