Kadi Heinsalu • 7. märts 1999 kell 22:00

Grupierandite lepingud on tulemas

Konkurentsiameti lepingute osakonna juhataja Maire Loor ütles, et eelmise aasta oktoobris jõustunud konkurentsiseaduse nõudel peavad 1. aprilliks olema konkurentsiseadusega kooskõlas kõik varem sõlmitud firmadevahelised lepingud, mis kahjustavad konkurentsi.

Kui on tegemist turgu valitseva ettevõtjaga, ei saa talle automaatselt seda määrust rakendada, lausus Loor. «Ta peab pöörduma meie poole individuaalse erandi saamiseks,» selgitas ta.

Loori sõnul tekib erandi vajadus eelkõige monopoolsetel ettevõtetel. Nemad peavad ostu-müügilepingute või turustuslepingutega, mis võivad olla vastuolus konkurentsiseadusega, pöörduma konkurentsiameti poole.

Seni pole veel ükski ettevõte käinud oma lepinguid konkurentsiametiga kooskõlastamas. Loori kinnitusel on see aga vajalik, tema hinnangul pole enamikul ettevõtjatel konkurentsiameti poolt midagi karta.

Paarikümne kaubamärgi ainuturustusõigust omava hulgimüügifirma Tridens müügijuht Indrek Habak ütles, et pole lepingute kooskõlastamise nõudmisest konkurentsiametis veel kuulnud ja ei oska midagi selle kohta öelda.

Maire Loori sõnul ei tohi ostu-müügilepingutes täpselt paika panna toodete müügihindu, pole lubatud konkureerivate kaupade tootjate omavahelist kokkulepet või viimase tingimuste sisaldumist tootjatevahelistes teistes lepingutes.

Indrek Habaku sõnul ei sisalda Tridensi sõlmitavad turustuslepingud müügihindu, vaid klauslit, et hind on samas suurusjärgus analoogsete kaupade hindadega.

ASi Eesti Energia tootmisdirektor Lembit Vali polnud samuti kursis lepingute kooskõlastamise nõudega. «Kui peaksime kõik oma lepingud seal ette näitama, milleks oleme valmis, on neil vaja tööle rakendada eraldi osakond,» arvas Vali. «Seni on konkurentsiamet huvi tundnud vaid meie tehtud riigihanke konkursside vastu,» lisas Vali.

Maire Loor lisas, et kui konkurentsiamet leiab, et mõnele ettevõtjale ei saa erandit teha, ei saa põhimõtteliselt selliseid lepinguid kasutada. Trahv selle eest, kui ettevõtja konkurentsiametisse ei pöördu, on kuni 5% ettevõtte viimase aasta netokäibest, mitte vähem kui 20 000 krooni.

Hetkel kuum