Makrouudised annavad lootust

Kauplemine Tallinna börsil avanes reede hommikul aktiivselt ja ligi 2% kõrgemal neljapäeva õhtusest sulgemistasemest. Vaatamata kartustele, et pühapäevane riigikogu valimine sunnib investoreid oma positsioone sulgema, jätkus elav ja tõususuunaline kauplemine kogu börispäeva. ÄP indeks sulgus õhtul 343,03 punktil (päevaga +2,96%).

Aktsiaturgu toetasid kolm hommikul avaldatud olulist ja üldjoontes pigem positiivset makromajandusuudist. Tarbijahindade 0,3%ne tõus veebruaris jäi oodatud tasemele, andes märku, et inflatsiooniline surve on Eestis lõplikult kontrolli alla saadud.

Esimest korda 1990. aastatel langes aastasel baasil arvestatav tarbijahindade tõus allapoole 4% taseme, saavutades seega suurusjärgu, mida täiesti rahulikult juba arenenud riikide vastavate näitajatega kõrvutada võib.

Statistikaameti andmeil näitab viimastel kuudel kiiret kahanemistendentsi Eesti väliskaubanduse defitsiit, mille olemasolu on seni peetud Eesti majanduse üheks suuremaks ohuks.

Kolmas, kõige kõige suurema huviga oodatud näitaja oli möödunud aasta IV kvartali sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvu näitaja. Statistikaameti andmetel oli Eesti majanduskasv möödunud aasta IV kvartalis võrreldes 1997. aasta sama ajaga 0,2%.

Esmapilgul tagasihoidlikuna tunduv näitaja, annab lähemal uurimisel ja taustsüsteemi arvestamisel siiski põhjust rahuloluks. Vaadates SKTd kvartalite lõikes, siis 1995. aasta püsivhindades arvestatuna oli senine suurim kogutoodang saavutatud just ülemöödunud aasta IV kvartalis. Seega saavutas Eesti majandussüsteem 1998. aasta IV kvartalis võrreldavates hindades oma seni suurima kogutoodangu, mis, arvestades majanduskeskkonna muutusi ja üldist surutist, on igati arvestatav tulemus.

SKT kasv möödunud aastal tervikuna tuleb esialgsete andmete kohaselt 4%. See näitaja jääb enam-vähem oodatud suurusjärku ja annab tänavuseks aastaks hea platvormi, kust edasi minna. Aktsiaturule mõjub majanduskasv aga kõhklusteta positiivselt.

Hetkel kuum