Nordika venitab maksete tasumisega

Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt ütles, et Nordika võlad Salva Kindlustusele ulatuvad eelmise aasta septembrisse.

Salva Kindlustusel on Nordika vastu kaks nõuet kokku 25 500 krooni ulatuses, mida Nordika pidavat küll tunnistama ja lubavat pidevalt ära maksta, kuid ei ole seda senini teinud. Need võlgnevused puudutavad regressi korras Nordikalt tagasi nõutavaid summasid, mille Salva on oma klientidele Nordika eest juba ära maksnud.

«Meile võlgu oldavad summad on nende teiste võlgadega võrreldes kindlasti köömes,» nentis Kivirüüt, «kuid kui juba seda osa on neil raske välja maksta, siis nendel, kellele suuremad summad võlgu ollakse, on veel raskem seda raha kätte saada.»

Liikluskindlustuse fondi peadirektor Veljo Tinn ütles, et Nordikal on fondiga arveldustes probleemid üleval. Hetkel Nordikal küll väga suuri võlgnevusi fondi ees pole, ent samas ei saa öelda, et kõik nendega korras oleks, rääkis Tinn.

Kindlustusinspektsiooni direktori asetäitja Kaido Tropp ütles, et praegu teeb inspektsioon Nordikas järelrevisjoni. Selle käigus selgitatakse seltsi hetkeolukorda ning kontrollitakse, kas eelmise aasta keskel toimunud revisjoni järel antud soovitusi on järgitud ja kas investeeringud on seadusega vastavuses.

Kuna revisjon ei ole veel lõppenud, ei saa kindlustusinspektsioon võimalike otsuste langetamiseks lõppjäreldusi teha.

«Kui me saame selle info kätte, teeme sellest tulenevalt ettekirjutusi, soovitusi, mida praegu kehtiv seadus meil võimaldab,» rääkis Tropp. Äripäeva andmeil kohtus revisjoni käigus kindlustusinspektsioon ka Nordika ühe omaniku, Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupanga (EBRD) esindajatega.

EBRDst keelduti reedel sel teemal kommentaare andmast.

Nordika Kindlustuse nõukogu liige Jaanus Reisner rääkis, et mõningad makseraskused on Nordikal tingitud sellest, et tema reservid on investeeritud nii, et neid on raske kiiresti likviidseks muuta. Kui investeeringute katteks on ostetud vara kõrgema hinnaga, kui praegu on võimalik selle eest saada, ei ole Reisneri sõnul mõttekas neid hetkelise rahapuuduse tõttu kohe müüa.

Samas väitis Reisner, et kokkuvõttes on Nordika investeeringud tehtud palju tulusamalt kui mitmel teisel kindlustusseltsil.

«Olukorras, kus teised seltsid on kandnud suuri kaotusi, investeerides börsile ja pankadesse, on meie reservid paigutatud rohkem kinnisvarasse ja tootmisele suunatud ettevõtlusesse,» rääkis Reisner.

«Juhul kui ajada reservide investeerimisel näpuga seaduses järge nii, et see inspektsioonile meeldib, ei pruugi reservid piisavalt kaitstud olla. On olemas teisi loogilisi viise, kuidas tulusalt investeerida,» lisas ta.

Hetkel kuum