7 märts 1999

USA--ELi banaanikonflikt kisub banaanisõjaks

USA kehtestab 100% tollitariifid Euroopa impordile 520 mln dollarilises mahus, mis muudab paljud kaubad Ameerika tarbijale hinnalt kättesaamatuks. USA väidab, et Ameerika banaanifirmadel jääb aastas saamata 520 mln USD tulu, sest ELis kehtib endisi Euroopa Kariibi mere riike ja Aafrika kolooniaid eelistav impordisüsteem.

Ühendriikide plaanitavad meetmed puudutavad Austria, Belgia, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburgi, Portugali, Hispaania, Rootsi ja Suurbritannia importi. Taani ja Holland on sellest nimekirjast väljas, sest nad on uute ELi banaaniimpordireeglite vastu.

USA otsustas selle sammu astuda siis, kui WTO ei saanud valmis läinud teisipäevaks lubatud hinnangut, vaid nõudis 18. märtsiks pooltelt täiendavat infot. WTO tegevdirektor Renato Ruggiero lubas, et lõppotsus tehakse 12. aprilliks. Selle sammuga on USA võtnud endale ühepoolse õiguse karistada ELi ilma WTO heakskiiduta. USA agressiivse käitumise taga on USA kongress, mille arvates EL ahistab Lõuna-Ameerika puuvilju tarnivaid Ameerika firmasid Chiquita Brands International ja Dole Food.

15-liikmeline EL mõistis USA karistusmeetmed teravalt hukka. «Ühendriigid otsustasid trotsida WTO süsteemi, viies sisse sanktsioonid, millel ei ole WTO luba,» ütles Euroopa komisjoni kaubandusvolinik sir Leon Brittan. «Seega on USA teguviis vastuvõetamatu ja seaduse vastu.»

Kuigi WTO andis varem Ühendriikidele selles küsimuses 1997. a õiguse, ei ole EL soostunud seni Ameerika banaanitootjatele kehtestatud barjääre kaotama, väites, et küsimus vajab edasist läbivaatamist, sest mõned sisseveoreeglid on muutunud.

Peale banaanide jätkub ELil ja USAl tüliainet ka muudes valdkondades. Teada on juba 10 aastat ELis kehtiv USA hormoonliha sisseveo keeld, mille tühistamise eest on USA lubanud aktiivselt võitlema hakata. Sel nädalal lubas USA kongress keelustada Concorde-lennukite maandumise USA lennuväljadel, kui EL kehtestab teatud summutipiirangud. Ja kolmandaks hoiatas sir Brittan USAd, et too ei kiirendaks teatud kaubandussoodustuste saamisega Hiina vastuvõtmist WTOsse. «WTO liikmekssaamise põhiidee on, et see kaotab kaubanduspiirangud kõigi vahel ega kehtesta osa riikide suhtes uusi,» rõhutas sir Brittan.

Autor: BNS

Hetkel kuum