8. märts 1999 kell 22:00

Hotronicu ISO 9001 lõi pretsedendi

Ettevõttel, kes soovib projekteerida, paigaldada ja hooldada automaatseid tulekahjusignalisatsiooni süsteeme, peab siseministri 1996. aasta määruse järgi olema päästeameti sertifitseerimisbüroo sertifikaat. Tõendi väljastamisel lähtub riigiasutus umbes pooltest ISO 9001 standardi nõuetest. Praegu on selline sertifikaat 79 ettevõttel.

Kui firma soetab ka rahvusvaheliselt sertifitseerimisfirmalt ISO 9001 sertifikaadi, hakatakse osa tema tegevuse kontrollist dubleerima.

Hotronic on esimene turvasüsteeme projekteeriv ja paigaldav firma Eestis, kes sai rahvusvahelise ISO 9001 kvaliteedisertifikaadi tänavu veebruaris. Taotlusejärgus on juba järgmised sama ala firmad. Hotronic on ka esimene firma, kellele andis päästeamet vastavussertifikaadi ISO 9001 nõuetele 1996. aastal.

ASi Hotronic nõukogu esimehe Andres Eesmaa sõnutsi korrastati rahvusvaheliselt sertifitseerimisfirmalt BVQI saadud ISO 9001 standardile vastava kvaliteeditagamise süsteemi rakendamisel firmasisene töökorraldus, struktuur ja juhtimissüsteem, mis kokkuvõttes aitab alandada toote omahinda ja parandada kvaliteeti. «Samuti on sertifikaat võtmeks nii Itta kui Läände,» lisab ta.

BVQI väljastatud sertifikaat on rahvusvaheliselt aktsepteeritav, päästeameti tõend on aga pigem riigisisene tegevusluba.

Tõsi, sertifikaadi soetamine päästeametist on ligi kümme korda odavam kui rahvusvaheliselt sertifitseerimisorganisatsioonilt, protsess on ka kiirem. Samas teevad mõlemad korralisi tasulisi auditeid umbes kaks korda aastas.

Hotronicu järel taotlevad praegu veel mõned valvesüsteemidega tegelevad firmad rahvusvahelist ISO 9001 sertifikaati.

BVQI kasutab sertifitseerimisel alati vastava ala spetsialisti, nii näevad ette rahvusvahelised normid. Hotronicu puhul kutsusime elektroonika asjatundja Soomest ja ehitusala spetsialisti ühest Eesti firmast. Päästeameti spetsialiste ei olnud vajadust kasutada, sest selleks tuleks neil läbida pikk taustauuringu protseduur, et tõestada kompetentsust. BVQI-l on aga tunnustatud audiitorite ülemaailmne register, kust leiab kohe vajaliku isiku.

Kui päästeamet väljastab sertifikaate, mille aluseks on vaid osaliselt ISO 9001 kvaliteedinõuded ja tema enda üle ei teosta järelevalvet akrediteeritud organisatsioon, devalveerib ta sellega kogu ISO 9000 seeria standardite mõistet.

Mis puutub protsessiohjesse ehk tehnilisse poolde, siis päästeameti sertifitseerimisbüroo sertifikaat ja rahvusvahelise sertifitseerimisfirma oma dubleerivad teineteiset. Kvaliteedisüsteemi poolelt aga mitte, sest riigiamet tunnustab akrediteeritud sertifitseerimisbüroode dokumente.

Seega peab firma siiski taotlema päästeameti sertifitseerimisbüroolt eraldi sertifikaadi kui ta soovib osutada automaatsete tulekahjusignalisatsiooni süsteemidega seotud teenust.

Küll aga on selle saamine ettevõttele sellevõrra lihtsam, et ei ole vaja enam eraldi teostada täielikku kvaliteediauditit. Lisaks, kui ettevõte soovib olla päästeameti sertifitseerimisbüroo sertifitseeritud ettevõtete registris, peab ta omama vastavat riigiasutuse väljastatud sertifikaati.

Päästeamet teeb tööd, et saada rahvusvahelist akrediteeringut.

Hetkel kuum