8 märts 1999

Kasulikku mudelit puudutavast vaidlusest

Vastukajaks 19. veebruari Äripäevas ilmunud artiklile «Kasutu kasulik mudel». Olen loobunud võitlemisest oma kasuliku mudeli eest, sest enam ei jaksa. Minu kõige verisem vastane on Eesti projektbüroode liit (EPBL) ja liitu esindanud patendivolinik Jüri Käosaar. Vaenulikkuse põhjuseks on olnud minu taotlus korraldada projekteerijate tööd nii, et ehitusprojektidesse kirjutataks sisse viide litsentsi vajalikkuse kohta juhul, kui otsustatakse hakata kasutama mõnda Eestis registreeritud kasulikku mudelit või patenti.

Käosaar esitas 1998. a suvel järjekordse kaebuse minu teise kasuliku mudeli tühistamiseks, leides, et minu kasulik mudel peab erinema analoogist tehnilise taseme poolest. See nõue olnuks põhjendatud rahvusvahelise patendi registreerimisel, mitte kasuliku mudeli puhul. Õnneks leidis apellatsioonikomisjon, et kaebus polnud põhjendatud.

Kuna kaebust ei rahuldatud, kehtis kasulik mudel EE96 00097 U1 edasi. Kaebajad esitasid kaebuse tööstusomandi apellatsioonikomis-joni otsuse peale kohtusse. Tänaseks on kaebajad käinud oma kaebusega läbi kõikide astmete kohtud, kuid kasulikku mudelit EE96 00097 U1 pole tühistatud.

Tulemus on ootuspärane, sest olen kinni pidanud kõikidest reeglitest. Arvestades asjaolu, et kasulik mudel ei peagi erinema tuntud lahendist tehnilise taseme poolest, usun siiani, et tegemist oli Eesti ühe kõige paremini vormistatud kasuliku mudeliga, milles oli ka täiesti unikaalne tehniline idee. Tänan Tallinna tehnikaülikooli tehnikadoktorit, professorit ning ühtlasi patendivolinikku Mart Tamret minu kasuliku mudeli oivalise vormistamise eest.

Asja teeb absurdseks see, et hoolimata võitudest pole mul olnud võimalik realiseerida neid õigusi, mida kasuliku mudeli seadus omanikule lahkesti pakub.

Kasuliku mudeli omaniku ainuõigus seisneb selles, et mitte keegi ei tohi tunnistuse kehtivusajal kasuliku mudeli omaniku loata: 1) vallata, kasutada või käsutada kasulikku mudelit; 2) valmistada, kasutada, levitada, müüa või pakkuda müügiks kasuliku mudelina kaitstud toodet või omandada (sh importides) neid tooteid nimetatud eesmärkidel; 3) valmistada, müüa või pakkuda müügiks kasuliku mudelina kaitstud toote olulisi komponente või omandada ja eksportida neid toote valmistamiseks või koostamiseks, v.a juhud, kui komponentideks on muud iseseisvad tooted.

OÜ S.P. ja hr Peep Luik turustavad ja reklaamivad Eestis Minerit-plaate. Luja plaat kui kaubamärk on kuulunud kogu aeg Eestis ja ka Lätis ning Leedus Richardi Rahvusvahelise Kaubanduse ASile.

Luja plaat on fassaadikatteks vajalik ehitusmaterjal, mitte seinakonstruktsioon, kus sõna «Luja» viitab, et tegemist on asbestivaba materjaliga.

Hetkel kuum