Sulev Oll • 8 märts 1999

Mehelik teenindus nõuab meelerahu

Kui firmad kolme tuhande krooni pärast aasta otsa vägikaigast veavad, ei saa põhjus olla rahas, vaid põhimõttes. Ühel pool on põhimõte, et iga töö ja teenuse eest tuleb maksta, teisel pool põhimõte, et kui soovitud teenust ei saadud, ei tule ka selle eest tasuda.

Võlgade sissenõudmine ja juukselõikus on mõlemad teenused, ometi ühe olulise erinevusega. Juuksur alustab kliendi teenindamist üldjuhul suulise, võlanõudja kirjaliku lepingu sõlmimise järel. Järelikult peaks võlgade nõudmine põhjustama vähem lahkhelisid, sest teenuse sisu ja võimalik tulemus on must-valgel kirjas.

Probleem aga tihti must-valgel kirjas olevast algabki, sest lepingupooled võivad seda mõista erinevalt. Nii räägib OÜ Julianuse Inkasso kahjuks fakt, et nad võtsid lepingut oma huvides tõlgendades võlgnikult raha asemel kaupa. Sellele tuginedes ei kavatsegi klient soovimatu teenuse eest maksta.

AS Develo Trade Group tegi aga vea siis, kui talle ootamatult pakutud kauba vastu võttis, andes nii Julianuse Inkassole aluse töötasu nõuda.

Taolisi konflikte saaks vältida, kui klient ei loovutagi võlanõuet, vaid volitab võlanõudefirma võlgnikuga läbi rääkima. Juhul kui tekib võimalus võlanõue mõne muuliigilise varana hüvitada, tehakse uus volitus, millega võlanõudefirmal tekib õigus võlg sisse nõuda.

Kliendi ja võlanõudefirma pideva konsulteerimise vajadus tõuseb päevakorda seda enam, et võlanõudeid loovutatakse küllalt palju. Näib, et võlguolek on muutunud oluliseks majandamisstiiliks. Nii näiteks väidab kaks võlanõuet Julianus Inkassole loovutanud Develo Trade Groupi tegevdirektor Aivo Rebane, et tema loovutas vaid nn rasked võlad. Kergematega tegelevad nad päevast päeva ise. Aivo Rebase sõnul on firma klientidest vaid kümnendik neid, kes saadud kauba eest õigeaegselt tasuvad.

Loomulikult ajavad võlgnikud võlausaldaja närvi. Iseasi on, kas see annab õiguse võlglast, seda enam aga klienti, suliks või tolguseks nimetada.

Hetkel kuum