8 märts 1999

Vaid iga kolmas vaatab telereklaami

Miks on reklaami märkamise näit nii madal, kuigi reklaami edastamiseks on kasutatud kolme erinevat telekanalit, sh nende prime time (kõige vaadatavamaid) aegu, on minult küsitud.

Näiteks pesupulbrite grupis on Bonuxi telereklaami panustatud nädalas keskmiselt 140 000 krooni ja seda esitatakse keskmiselt 18 korda nädalas, kuid samal ajal on Emori reklaamimärkamise uuringu põhjal seda märganuid ainult 7%.

Põhjusi on siin mitu. Esiteks meediaplaneerimisest, teiseks uuringu metoodikast tulenevad ja kolmandaks inimeste reklaami vastuvõtu harjumustest ja hoiakutest lähtuvad põhjused.

Meediaplaneerimise poolelt mõjutab reklaami märkamisnäitu kanalivalik, esituskordade arv ja aeg. Selles etapis pannakse alus reklaami edastamise efektiivsusele (meediapanuse ja märkamisnäidu optimaalsele suhtele).

Emori reklaamimärkamise uuringus on tegemist küsitletavate spontaansete vastustega reklaami märkamise kohta. Hollandi juhtiva uuringufirma NIPO reklaamide märkamise uuringute põhjal mäletab ja mainib spontaanselt nähtud trükireklaami ligikaudu iga kolmas ja telereklaami iga teine vastaja nendest, kellele reklaami näitamise järel meenub, et nad on seda varem näinud.

Reklaami märkamine sõltub veel inimeste reklaami vastuvõtu harjumustest. On paratamatus, et pidev infotulv sunnib inimesi selekteerima vastuvõetavat teavet kuni igava, mittevajaliku või pealesunnitud info vältimiseni välja. See kehtib kõigi reklaamikanalite puhul alates otsepostitusreklaamide läbi lugemata pügikasti läkitamisest telereklaamide vältimiseni.

Viimase kohta saab tuua näiteid 1998. aasta detsembris Eestis ja 1992. aastal Saksamaal läbiviidud uuringu tulemustest (vt tabelit), millest selgub, et vaid iga kolmas küsitletu jääb tavaliselt reklaamipauside ajaks teleri ette ja vaatab reklaame.

Kirjeldatud reklaami tarbimise/vaatamise harjumused on reaalsus, mida turundaja muuta ei saa. Samas on oluline seda reaalsust tunda, et sellega arvestada teha õigeid otsuseid.

Autor: Esta Kaal

Hetkel kuum