15 märts 1999

Gaaskustutus töötab jälgi jätmata

- tootja: Great Lakes, USA

- gaasi säilitusviis: balloonides

- minimaalne kontsentratsioon kustutamise alustamiseks: 5,8%

- hind: sõltub objektist

Gaaskustutussüsteemi kasutatakse ruumides, kus asuvad kallid, nt arvuti-, elektri-, telekommunikatsiooni seadmed, muuseumides ja arhiivides, lennunduses, laevadel, tuleohtlike ainete laoruumides, seal, kus on vajalik kiire, efektiivne ja puhas kustutus.

FM 200 toime põhineb soojuse neelamisel. Tule kolmest elemendist, kütusest, hapnikust ja kuumusest, tõrjutakse kuumus ning tuli kustub.

FM 200 kustutussüsteem projekteeritakse ruumi iseärasuste järgi. See tagab õige seadmete valiku ning optimaalse gaasikoguse.

FM 200 seguneb õhuga kiiresti ning kustutus algab 10 sekundi jooksul pärast gaasi pihustamist. Gaasi kontsentratsioon ruumis võib kustutamise alustamiseks olla küllalt madal (5,8% ruumi mahust).

Erinevalt teistest kustutusgaasidest ei vaja FM 200ga varustatud ruumid gaasieraldus?ahte ega ülerõhuklappe. Süsteemi on lihtne paigaldada ka ruumidesse, kuhu ehitamisel gaaskustutust ette ei nähtud.

Kustutusgaas on värvitu, lõhnatu ning ei juhi elektrit. Gaasi säilitatakse balloonides samas ruumis, kus toimub kustutus.

FM 200 ei jäta ruumi kustutamisjälgi ning ta laguneb umbes 30 minuti jooksul pärast pihustamist.

FM 200 on ainuke kustutusgaas, mis ei avalda lagundavat mõju osoonikihile ning on täiesti ohutu ruumis viibivatele inimestele.

Süsteem vastab NFPA 2001, BFPSA, VdF ja ISO 15420 standardi nõuetele.

Tulekustutussüsteem gaasiga FM 200 projekteeritakse igale ruumile eraldi.

Hetkel kuum