15 märts 1999

Sissetulek suureneb kiiremini

Statistikaameti teatel oli leibkonnaliikme kuu keskmine sissetulek mullu 1889 krooni ja väljaminek 1864 krooni. Üheliikmelise leibkonna kuu keskmine netosissetulek oli 2271 krooni ja väljaminek 2356 krooni. Kolme ja enama lapsega leibkonna liikme sissetulek kuus oli 1523 ja väljaminek 1543 krooni.

Kuu sissetulek ühe inimese kohta ei ulatunud poole minimaalpalgani 4 protsendil (550 krooni), 17 protsendil oli see kuni üks miinimumpalk (1100 krooni), 50 protsendil kuni kaks miinimumpalka (2200 krooni), 16 protsendil kuni kolm miinimumpalka (3300 krooni), 6 protsendil kuni neli (4400 krooni) ning 7 protsendil üle nelja minimaalpalga.

Palgatööst saadud sissetuleku osatähtsus kasvas eelmisel aastal 64 protsendini ja oli 1206 krooni leibkonnaliikme kohta.

Sissetuleku erinevus piirkonniti ei süvenenud. Suurim on kuu keskmine sissetulek Tallinnas ja väikseim Põlvamaal.

Väljaminekutes oli suurim osatähtsus toidule tehtud kulutustel, järgnesid kaubad ja teenused, vaba aeg ning transport.

Suurim oli kuu keskmine väljaminek Tallinnas, ühe pereliikme kohta 2561 krooni ja väikseim Ida-Virumaal, 1315 krooni.

Sissetulekud ja väljaminekud olid mullu kõige väiksemad esimeses ja suurimad neljandas kvartalis.

Autor: BNS

Hetkel kuum