15 märts 1999

Valitsus loob transiidi toetamise sihtasutust

Sihtasutus tegeleks transiitkaubanduse arendamisega, informatsiooni hankimisega ja edastamisega transiitkaubanduse liikumise kohta nii riiklikele struktuuridele kui võimalikele investoritele, seisab teede- ja sideministeeriumi eelnõu seletuskirjas.

Sihtasutuse loomise tingib transiitkaubanduse roll Eesti majanduses. Eesti geograafilisest asendist lähtuvalt on transiitkaubandus kujunenud üheks perspektiivsemaks ja majanduskasvu soodustavamaks valdkonnaks, märgib ministeerium.

Eesti praeguse liidripositsiooni säilitamine konkurentide Läti, Leedu ja Soome ees on võimalik vaid kehtivate transiiditeenuste nõudmise-pakkumise vahekorras, selgitab teede- ja sideministeerium.

Loodav asutus tegeleks Eestit läbiva transiidi strateegia- ja taktikaalaste uurimis- ja arendustööde koordineerimisega ning infrastruktuuri ja ettevõtete maine parandamisega välisturgudel.

Samuti peab sihtasutus tegelema transiitkaubandust soodustavate projektide finantseerimise ja toetamisega.

Koostöös regionaalsihtasutustega peab riiklik fond tegelema toimivatele jaotuskeskustele kaubavoogude leidmise, käivitamise ja suunamisega läbi Eesti.

Autor: BNS

Hetkel kuum