16 märts 1999

EMLi apellatsioonkaebus Soome ülemkohtule

«Taotleme Soome ülemkohtult laevaboikoti peatamist kuni põhihagi menetluse lõpuni,» ütles Eesti Merelaevanduse arendusdirektor Viktor Palmet.

«Kuna Helsingi ringkonnakohus veebruaris meie taotlust ei rahuldanud, siis pöördume selle asja uuesti läbivaatamiseks Soome ülemkohtu poole,» selgitas ta. «Ilmselt võtab see etapp nüüd rohkem aega kui enne ringkonnakohtu puhul.»

Palmet märkis, et EML tegeleb ka põhihagi ettevalmistamisega. Põhihagis Soome meremeeste ametiühingu vastu taotleb EML laevaboikoti tunnistamist ebaseaduslikuks ja esitab ka kahjutasunõude.

Tema sõnul on EML endiselt seisukohal, et Soome meremeeste ametiühingul pole mingit alust nõuda võõra riigi lipu all sõitvalt laevalt samasuguseid palgatingimusi, kui oma meremeestel.

EML arvestab boikoti läbi saadud kahjuks umbes 20 miljonit krooni, mis koosneb kahe kaubalaeva Tallinna--Helsingi--Århusi liinilt lahkumise tõttu saamata jäänud tuludest ning liini taaskäivitamise kuludest pärast boikoti lõppu.

Soome meremeeste ametiühing esitas möödunud aasta lõpul EMLile nõude tõsta kaubalaevade Rakvere ja Calibur meeskonna liikmete palgad samale tasemele Soome meremeeste palkadega ja nõudis sadamaboikoti survel EMLilt lepingu sõlmimist.

Autor: BNS

Hetkel kuum