Kaja Koovit • 16 märts 1999

Kohtuistung lükkus edasi

Hansapanga esindaja, nõukogu liige Jüri Raidla ütles, et täiendavatele nõuetele õnnestus pilk heita alles tund aega enne istungit ja oma seisukohtade väljatöötamiseks pole olnud piisavalt aega. «Kuigi eelmisest eelistungist on möödas kolm kuud, tuli millegipärast täiendavaid nõudeid esitada vahetult enne istungit,» märkis vandeadvokaat Raidla.

Linnakohtu kohtunik Mare Odakas andis kohtule vastuse koostamiseks aega kuu aega, kahe kuu pärast, 14. mail toimub järgmine eelistung.

Jüri Raidla taotles kohtult Hoiupanga Töötajate nelja nõude eristamist, mille puhul oleks saanud eile arutada Hoiupanga Töötajate hagi eelmise aasta 12. juuli Hoiupanga aktsionäride koosoleku otsuste õigustühiseks kuulutamise kohta.

Hoiupanga Töötajate esindaja, vandeadvokaat Leon Glikman ei nõustunud vastaspoole ettepanekuga, sest tema sõnul on toimingud tihedalt seotud ja neid ei ole õige eristada.

Hoiupanga Töötajate AS taotleb Hoiupanga aktsionäride üldkoosoleku otsuste tühistamist, sest Hoiupank oli kontohaldurina kandnud 6. mail omavoliliselt Hoiupanga aktsiad Hoiupanga Töötajate kontolt enda kontole. Seetõttu ei saanud Hoiupanga Töötajate ASi esindaja Marcel Vichmann panga aktsionäride üldkoosolekul osaleda. Hoiupank kandis aktsiad Hoiupanga Töötajate kontole Leon Glikmani sõnul tagasi alles päev pärast üldkoosolekut.

Peale aktsionäride üldkoosoleku otsuste õigustühiseks kuulutamise on Hoiupanga Töötajate AS esitanud nõuded firma valduses olnud aktsiate võõrandamise õigustühiseks kuulutamiseks, kande aluseks olnud Hoiupanga juhatuse koosoleku otsuse ja aktsiate Hoiupanga arvel hoidmise õigustühiseks kuulutamiseks.

Eelmise aasta detsembris ei rahuldanud kohus Hansapanga taotlust Hoiupanga Töötajate ASi hagi peatamiseks ja kohustas panka esitama aktsiate ebaseadusliku kande aluseks olnud dokumendid.

Hetkel kuum