16 märts 1999

Komisjon astub tagasi

Euroopa Liidu eesistujariigi Saksamaa valitsus võttis Euroopa komisjoni 20 liikme lahkumisavalduse vastu ja palus neil jätkata 24. ja 25. märtsi ELi tippkohtumiseni, kus on kavas vastu võtta ELi reformiprogramm Agenda 2000, mis avab tee ELi laienemisele. Tippkohtumine nimetab ühtlasi ametisse EK uue ajutise koosseisu, mis jääb ametisse selle aasta lõpuni, kui täitub praeguse koosseisu mandaatperiood.

Komisjoniliikmed tegid lahkumisotsuse eile öösel pärast seda, kui europarlamendi suurima fraktsiooni moodustavad sotsiaaldemokraadid asusid nõudma komisjoni lahkumist ja lubasid vajaduse korral korraldada umbusaldushääletuse, mida toetasid teiste fraktsioonide esindajad.

Komisjoni kriis sai alguse Euroopa komisjoni ja parlamendi loodud ühise ekspertiderühma avaldatud ettekandest, kus öeldakse, et komisjon kannab kollektiivset vastutust komisjoni haldustegevuses esinenud pettuste, onupojapoliitika ja korruptsiooniilmingute eest, mis tähendab, et nad pole varasematest süüdistustest järeldusi teinud ja on oma valdkondi halvasti kontrollinud.

144-leheküljelises ettekandes öeldakse, et ei leitud mitte ainsatki juhtumit, kus mõni volinik oleks «otseselt ja isiklikult sekkunud pettuste paljastamisse». See on kõige tõsisem hoop ELi täitevorgani usaldusväärsuse pihta alates selle loomisest 1958. aastal.

Enim kriitikat pälvis Prantsusmaa ekspeaminister, EK teadus- ja kultuurivolinik Edith Cresson, keda süüdistati temale alluvas 620 mln euro suuruses Leonardo programmis esinenud hooletusvigades ja oma ebapädevate tuttavate kõrgesse ametisse edutamisele kaasaaitamises. Tuttavate soosimisega seoses mainiti ettekandes ka hispaanlast Manuel Marinit ja sakslannat Monika Wulf-Mathiesi. Ka komisjoni esimees Jacques Santer sai sarjata, et ta ei ole korralikult juhtinud EK julgeolekuosakonda, mille kohta on 1993. a peale esitatud kaebusi ja millest on saanud «riik riigis».

Käesolevad sündmused võivad tekitada pikaajalise usalduskriisi ja isegi konstitutsioonilise kriisi, mille tagajärgi on raske ennustada. Olukord on seda keerulisem, et juba nädala pärast tuleb ELi valitsusjuhtidel ja riigipeadel vastu võtta riikide vahel suuri vastuolusid tekitav ELi eelarve aastaiks 2000--2006 ehk Agenda 2000. Seda koordineeriv Saksa kantsler Gerhard Schröder on niigi hõivatud oma sotsiaaldemokraatide ja roheliste valitsuskoalitsiooni päästmisega.

EK tagasiastumise järel enam kui sendi võrra kukkunud Euroopa ühisraha tegi kiiresti poole kaotatust tagasi ja Euroopa aktsiaturud jätkasid tõususuunas. Valuuta- ja väärtpaberiturgude tagasihoidlik reageering näitab, kui väikest rolli komisjon bloki majanduspoliitika kujundamisel mängib, märkisid analüütikud. Mõne vaatleja hinnangul on tegemist pigem positiivse sündmusena Euroopa majandusele, sest soodustab läbipaistvust Euroopa Liidus. Suurbritannia peaminister Tony Blair ütles, et EK peaks kasutama tekkinud olukorda bloki põhjalikuks reformimiseks.

Autor: FT

Hetkel kuum