18 märts 1999

Eesti evengeelne luterlik kirik (EELK) taotleb Tallinnas tagasi 92 kinnistut. Kiriku vara haldamiseks pakub EELK varaameti direktor Raido Rüütel välja kirikupanga idee, mille algkapital oleks vähemalt 15 miljonit krooni.

Hansapanga ja Hoiupanga majandusanalüütikud prognoosivad, et riigi rahavoo suurimateks allikateks on sel aastal maksutulud ja välislaenud.

Aasta alguses jõustusid uus käibe- ja tulumaksuseadus, need peaksid märkimisväärselt laiendama maksubaasi ning seega garanteerima suuremad laekumised eelarvesse. 1993. aastal sõlmiti lepinguid välislaenude kohta 109 miljoni USA dollari ulatuses. Eesti eripära on see, et kõik välislaenud suunatakse majandusse krediitidena.

Riigikogus on teisel lugemisel ettevõtluse riikliku toetamise seaduse eelnõu, mis reguleerib riikliku toetuse andmist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Toetust saavad kuni 80 töötajaga ja alla 15miljonilise aastakäibega ettevõtted. Toetatakse fondide kaudu konkreetseid äriprojekte.

Eesti Pank ja valitsus Põhja-Eesti Panga omanikuna on jõudnud kokkuleppele, et PEPi bilanssi risustavad halvad laenud 40,5 miljoni krooni väärtuses kustutatakse Eesti Panga vahendite arvel PEPile möödunud aasta algul antud likviidsuslaenu veel tagastamata osa vähendamise abil.

Hetkel kuum