22. märts 1999 kell 22:00

Paldiski kardab pätte

Politseijaoskonna kaotamine Paldiskis alates 1. märtsist pani nii linna juhid, ettevõtjad kui ka elanikud muretsema oma julgeoleku pärast.

Kuigi politseijaoskond kadus ka Kosel, ollakse jaoskonna kaotamise vastu eriti Paldiskis, kus kuritegevusega võitlemisel on palju ära tehtud, seda ka linna vahendite arvel. Linnapea Jaan Mölderi sõnul on saavutatud olukord, kus ettevõtted ei pea maksma katusepakkujatele ning ka muu kuritegevus pole eriti märgatav.

Statistika näitab, et kuritegevus Paldiski politseijaoskonna piires järk-järgult suureneb. 1993. aasta 297 registreeritud kuriteolt jõuti eelmisel aastal juba 442 kuriteoni.

Siiski on saavutatud see, et taandunud on rasked isikuvastased kuriteod. Nii oli piirkonnas eelmisel aastal vaid 3 tapmist, 1 üliraske kehavigastuse tekitamine, röövimine ja vägistamine. Nüüd kardvad linna juhid ja ettevõtjad, et suure arvu politseinike väljaviimine Paldiskist aktiviseerib linna kriminogeenset seltskonda.

Ka Paldiski Lõunasadama juhte teeb politseijaoskonna kaotamine rahutuks, kuigi sadamat valvab sisevalveteenistus. Munitsipaalettevõtte Paldiski Soojus direktorit Sergei Padarit teeb ärevaks varguste ja huligaansuste arvu võimalik suurenemine.

Kõrvuti politseijaoskondade kaotamisega on jutuaineks ka Harju politseiprefektuuri võimalik ärakolimine Sauelt.

Seoses muudatustega politseis kohtuvad Harju politseiprefektuur töötajad inimestega paikades, mida muudatused puudutavad. Paldiskilastega on kavas kohtuda 25. märtsil.

Alates 1. märtsist teenindab Harjumaad 4 politseijaoskonda, mis paiknevad Keilas, Sauel, Maardus ja Kehra politseijaoskonna ruumide valmimiseni Kuusalus. Konstaablijaoskonnad moodustatakse veel Kose, Kehra ja Loksa omavalitsuste territooriumidele.

Paldiski politseijaoskonna asemele luuakse konstaablijaoskond, mis jääb teenindama ainult Paldiski linna elanikke. Paldiskisse on planeeritud ka patrullteenistus.

Ümberkorralduste kavandamisel ja politseijõudude paiknevuse planeerimisel peeti eelkõige silmas elanikkonna paremat teenindamist ning operatiivsuse tagamist.

Suund on võetud sellele, et maakonna kõigis tihedama asustusega piirkondades oleksid konstaablid ja nooremkonstaablid, kes saavad teenistuspiirkonna politseijaoskonnast või prefektuurist kutsuda täiendavaid jõude.

Ümberkorralduste lõpliku elluviimiseni jääb politsei poole pöördumine kõigis Harjumaa paigus endiseks.

Võrreldes Sauega on Paldiski tunduvalt kergemini haavatav ja seal peaks muudatuste tegemisel arvestama üldiste julgeolekukaalutlustega.

Mis puutub Harju politseiprefektuuri võimalikku ärakolimist Sauelt, siis ma ei usu, et kuritegevus siin järsult suurenema hakkab.

Esiteks on meie elanikkonna koosseis niisugune, teiseks jääks Sauele ikkagi politseijaoskond. Samas räägib suurte politseijõudude kasuks asjaolu, et kui Saue linnas on näiteks üks kuritegu nädalas, siis Saue vallas on neid 3--4.

Põhiline, mis meid prefektuuri kolimise juures haavata võiks, on hulgast töökohtadest ilmajäämine. Samuti tuleb kusagil teha uus investeering hoonetesse.

Hetkel kuum