22 märts 1999

Valitsus ei pea kinnitama elektri hinna muutust

Eesti Energia müüdava elektrienergia hinna kehtestamine ei kuulu enam valitsuse pädevusse. Energiaseaduse alusel tegutseb majandusministri valitsemisalas energiaturu inspektsioon, kelle ülesandeks on energia- ja kütuseturu üle järelevalve teostamine. Valitsus volitas energiaturu inspektsiooni kehtestama turgu valitsevate energiaettevõtete müüdava kütuse ja energia hinda mullu mais. Volitus kehtib kuni 31. detsembrini 1999. Alates 2000. aastast hakkab inspektsioon kontrollima, kooskõlastama ja kinnitama turgu valitseva ettevõtte müüdava kütuse ja energia hinda energiaseaduse alusel.

Autor: BNS

Hetkel kuum