Andres Reimer • 24. märts 1999 kell 22:00

Riik: ekspordi toetamine on tulus

Riik ei maksa ekspordiettevõtetele otsetoetusi, sest need on vastuolus maailma kaubandusorganisatsiooni WTO nõuetega, kuid investeerib miljoneid kroone Eesti ettevõtete välisturgudele mineku toetuseks, ütles Ratso.

Ettevõtted said sihtasutuste vahendusel eelmisel aastal Ratso sõnul 6,5 mln krooni ekspordiabi, mille tagajärjel laekus hinnanguliselt riigieelarvesse ligi 60 mln krooni eest maksusid. Eesti ekspordi maht oli mullu 45 236,6 mln krooni.

Eesti investeeringute ja kaubanduse arendamise sihtasutuse EIKAS kaudu saavad eksportöörid tänavu 15,7 mln krooni eest abi iseseisvalt välisnäitustel ja -messidel osalemiseks, samuti osalemiseks välismessidel ühise Eesti väljapaneku koosseisus.

Ekspordi krediteerimise ja garanteerimise sihtasutus EKGS annab tänavu eksportööridele riigieelarvest 10 mln krooni laenu intressiga 14--16%. Ettevõtjate huvi riikliku ekspordikrediidi vastu kasvab majanduse kriisiilmingute tõttu pidevalt, ütles sihtasutuse juht Gunnar Lambing. «Ettevõtted vajavad meie krediiti, sest raha laekub ekspordist reeglina hiljem kui siseturutehingutest,» selgitas ta.

Sihtasutus on välja andnud krediite 100 000 kroonist 3 mln kroonini kuni kolmeaastase tähtajaga ettevõtetele, kes pole suutnud oma usaldusväärsust pankadele tõestada. Lambing tõi näiteks Tallinna klaverivabriku, mille bilansiline olukord oli laenu taotledes kahtlane, kuid äriplaan pidas vett. «Klaverivabriku majandusnäitajate pilt on tänaseks paranenud,» ütles Lambing.

Sihtasutuse ligi 70 ettevõttele jaotuv laenuportfell kasvas tänavuseks aastaks üle 65 mln krooni, mis teenib aastas paar miljonit krooni kasumit.

Lambing loodab tänavu rahuldada kuni 30 eksportööri krediiditaotluse ja kaasata krediidifondi moodustamisse mõne aja pärast erakapitali.

Lambingu sõnul alustab sihtasutus tänavu suvest eksporditehingute garanteerimist 30 mln krooni ulatuses riigi poolt seadusega tagatud 300 mln kroonisest mahust.

Eraõiguslikul alusel tegutseva Eesti väliskaubanduse liidu juhatuse esimees Aare Puur ütles, et riigi kulutatav summa ekspordi aitamiseks võiks olla paremate tulemuste saavutamiseks kolm korda suurem. «Soome majanduses ringleb igal aastal ekspordi abirahana üle poole miljardi krooni ettevõtete rahvusvahelistamise toetuse nime all,» lisas Puur.

Hetkel kuum