Kadi Heinsalu • 24. märts 1999 kell 22:00

Vead tekivad koolituskulu mahaarvamise juures

Sellel aastal tekitab tuludeklaratsioonide täitmisel kõige rohkem arusaamatusi ja vigu koolituskulude tulust mahaarvamine, ütles Tallinna maksuameti peadirektori asetäitja Leili Murel. Koolituskulusid ei saa maksustatavast tulust maha arvata mitte ainult 6000 krooni ulatuses nagu varem, vaid kõigi koolituskulude ulatuses. Oluline piirang on aga see, et maksuamet arvestab vaid neid koolituskulusid, mis on makstud haridusministeeriumi koolitusloa saanud koolidele või õppeasutustele.

Paljudel koolitusfirmadel haridusministeeriumi koolitusluba pole. Üks selline firma on TEA, kelle kursustel õpib üle 2000 inimese aastas. «Me lihtsalt ei teadnud seda küsida, sest varem polnud seda tuludeklaratsiooni täitmisel vaja,» lausus TEA Keeleõpetuse ASi juhataja Riina Soosaar. Ta ütleb teadvat veel mitut pikka aega tegutsenud koolitusfirmat, kellel samuti pole koolitusluba.

Välismaal õppimise kulud saab maha arvata maksustatavast tulust juhul, kui õppeasutus on samaväärne Eesti õppeasutustega. Ülalpidamiskulusid õppimise ajal ei arvestata maksustamist vähendava kuluna.

Teine sageli esinev probleem tuludeklaratsioonide täitmisel on Leili Mureli sõnul eesti keele vähene oskus. Tallinna maksuamet paneb igal hommikul koridoridesse välja 15 eksemplari tuludeklaratsioonide venekeelseid tõlkeid, mis on õhtuks koju kaasa võetud. «Sellegipoolest ei saa inimesed aru, mida deklaratsioonis küsitakse,» kurtis Murel.

Murel lisas, et eluaseme remondiks võetud laenu intresside kajastamisega on viimasel ajal vähem probleeme. «Neid ei saa tulu vähendavana arvesse võtta, kuid osa inimesi ikka püüab,» lausus ta. «Samuti ei saa deklaratsiooni panna autoliisingu makseid.»

Tänavusest aastast ei lähe ettevõtluse kahjum palgatulust enam maha nagu varem. «Selle kahjumi arvel saab vähendada järgneva viie aasta kasumit ja see tuleb märkida eraldi tuludeklaratsiooni E-vormile,» selgitas Murel.

Paljud inimesed on registreerinud end füüsilisest isikust ettevõtjaks ja on samal ajal palgatöölised, et saada ettevõtluse kahjumi arvel tagasi osa palgalt makstavast tulumaksust.

Murel ütles, et kuna maksuinspektor kontrollib tuludeklaratsiooni koos maksuametisse tulnud inimesega kohapeal, õnnestub enamik vigu kohe ära parandada.

Eilseks oli Tallinna maksuametisse laekunud 49 300 üksikisiku tuludeklaratsiooni, kokku oodatakse 76 000 deklaratsiooni.

Hetkel kuum